Erasmus+

21.-29.11.2018. Erasmus + mācību vizīte Patrā, Grieķijā.

Alojas Ausekļa vidusskolas Erasmus + projekta 2. transnacionālā vizīte

17.-21.jūlijā Rakverē Igaunijā tikās skolotāji no Erasmus + projekta “Cultivating Languages and Youth Entrepreneurs” partnerskolām Itālijā, Grieķijā, Igaunijā un Alojas Ausekļa vidusskolas. Koordinējošo skolu pārstāvēja angļu valodas skolotājas Zinta Ādamsone un Vineta Tiltiņa.

Pirmkārt, tika sistemātiski analizēti un izvērtēti aizvadītie mācību braucieni uz Kremonu Itālijā un Alojas Ausekļa vidusskolu 2017./18.m.g. No dalībnieku- skolotāju, viesskolēnu, vietējo skolēnu un ģimeņu – pozitīvajām atsauksmēm anketās varēja secināt, kas izdevies un nākotnē turpināms, kā arī, kam jāpievērš lielāka uzmanība, lai sasniegtu projekta mērķus.

Otrkārt, laiks tika veltīts nākamo divu mācību braucienu plānošanai. 2018./19.m.g. novembrī skolēni ar pavadošajiem skolotājiem dosies uz privātskolu Patrā Grieķijā. Skolas direktors prezentēja paredzamo brauciena programmu, lai, sākoties jaunajam mācību gadam, skolas jau varētu strādāt pie mājasdarbiem un gatavoties aktivitātēm. Otrs brauciens plānots februārī uz privātskolu Rakverē Igaunijā. Mums bija iespēja ne tikai teorētiski pārspriest programmu, bet arī klātienē apmeklēt dažas no plānotajām vietām un aktivitātēm. Esam pārliecināti, ka Rakveres pils dažādo programmu piedāvājums būs interesants arī skolēniem ziemā.

Treškārt, ne mazāk svarīgi bija arī pārlapot projektu un analizēt, kas darīts, lai sasniegtu projektā plānotos mērķus, kas vēl darāms; pārliecināties, kā atsevišķās aktivitātes iekļaujas lielajā programmā un, vai esam pievērsuši pietiekamu uzmanību ilgtermiņā paredzētajam rezultātam.

Vasarā dienas Igaunijā ir garākas nekā Latvijā, paspējām arī apskatīt Rakveres privāto ģimnāziju, tikties ar vietējiem skolotājiem, kā arī pārrunāt līdzīgo un atšķirīgo mācību procesā projekta partnerskolās. Visiespaidīgākais, šķiet, bija vēriens ar kādu Rakveres skola pievērsusies mākslas un mājturības un tehnoloģiju kabinetiem. Tā kā skolai ar 350 skolēniem trūka atbilstošu telpu, tad tā iegādājusies netālo padomju laikā celto “pakalpojumu” ēku. Tagad divos stāvos iekārtotas modernas, gaišas, drošas telpas dažādām mākslas nozarēm, tai skaitā keramikai sava krāsns, un darbnīcām meiteņu un zēnu mājturības un tehnoloģijas priekšmetam. Redzētais atgādināja modernu, kompleksu mākslas skolu, kurā skolēniem noteikti patiks darboties.

ES 100% apmērā piešķīrusi 33065,00 euro finansējumu projekta īstenošanai.

Vineta Tiltiņa, projekta koordinatore Alojas Ausekļa vidusskolā

Alojas Ausekļa vidusskola uzņēma viesus

11.-18.maijā Alojas Ausekļa vidusskolu apmeklēja Erasmus + projekta “Cultivating Languages and Youth Entrepreneurs” partnerskolu skolēni un skolotāji no Itālijas, Igaunijas un Grieķijas. Dažiem tā bija atkal redzēšanās pēc projekta 1.brauciena uz Itāliju, citiem jaunas iepazīšanās.

Pirms tikšanās skolēni strādāja gan pie projekta mājas darbiem, gan domāja, kā ar sevi Alojā iepazīstināt. Bija prezentācijas, saliedēšanas aktivitātes, grieķi dejoja, mūsu skolēni dalījās savā pieredzē par skolēnu mācību uzņēmumiem (SMU), stāstīja par Alojas novadu. Visiem bija iespēja klātienē iepazīties ar SMU tam veltītajā tirdziņā. Mācību vizītes ietvaros projekta dalībnieki ne tikai skolā strādāja pie projekta tēmām, bet arī devās mācību braucienos, lai uzzinātu vairāk par Latvijas pieredzi. Apmeklējām Sia Aloja-Starkelsen, saimniecību “Lielkalni”, šitake audzētāju I.Urpenu, izbraucām ar kapteiņa Vaira plostu Staicelē, kā arī iedvesmojāmies no Helmuta Bondara video stāstiem. Praktiskajās nodarbībās dalībnieki gan auda Staicelē, gan gatavoja savu rotu un spieķīti Siguldā. Lai būtu arī vairāk adrenalīna un priekšstata, kāda vēl savdabīgāka uzņēmējdarbība Latvijā ir, aizvedām arī uz vasaras bosleju un gaisa vagoniņu Siguldā, Sajūtu taku kokos Valmierā. Tur sajūsmā bija arī skolotāji, kas nekad neko tādu neesot darījuši. Viesi paguva arī apskatīt Vecrīgu, Jūgendstila ielas, uzzināt par Latvijas vēsturi “Stūra mājā.” Tāpat dalībnieki arī noskatījās deju koncertu Staicelē, “pēdējo zvanu” skolā, klausījās kokles spēli Alojas Mūzikas un Mākslas skolā, vēroja saulrietu Baltijas jūrā, devās stundās un kopīgi sportoja. Nedēļa paskrēja ātri, tādēļ atvadu vakarā, kad mūsu jaukie un sirsnīgie viesi pastāstīja par saviem iespaidiem, uzzināto, iepazīto, bija grūti šķirties.

Viesi deva mums labu iespēju vēlreiz paskatīties sev apkārt un konstatēt, ka cilvēki ir: “uzņēmīgi, čakli, rūpīgi, draudzīgi un laipni”, ka daba mums ir “paradīze” grieķu skolotājas vārdiem. Pat Rīgas Satiksmes autobusā atstāta soma ar vērtīgām lietām, tika atrasta un atdota īpašniecei. Interesanti bija arī iepazīt kultūru un tradīciju atšķirības. Kāds skolotājs pārsteigts uzzināja, ka redzējis nevis ballīti, bet gan bēru mielastu, kāds cits, ka kartupeļiem ir tik daudz šķirņu. Domājams, ka visvairāk viesiem palikuši prātā gaišie vakari un meža dzīvnieki, kurus ne viens vien redzēja pirmo reiz.

Liels paldies viesģimenēm un skolas kolektīvam par atsaucību un praktisku līdzdalību.

ES 100% apmērā piešķīrusi 33065,00 euro finansējumu tā īstenošanai.

Vineta Tiltiņa, AAV projekta koordinatore

Alojas Ausekļa vidusskolas Erasmus + projekta 1. mācību vizīte Itālijā

Laikā no 7. līdz 16.janvārim Erasmus + projekta “Cultivating Languages and Youth Entrepreneurs” ietvaros Alojas Ausekļa vidusskolas skolēni un pavadošie pedagogi  devās mācību braucienā uz Kremonu Itālijā. 

Tur D.Manina licejā satikās skolēni un pedagogi no visām projekta partnerskolām, lai prezentētu sagatavotos mājasdarbus. Katram partnerim bija jāiepazīstina pārējie gan ar savu skolu, gan savu valsti. Tāpat katra skola bija sagatavojusi prezentāciju par veikto darbu pie savas projekta tēmas. Alojas Ausekļa vidusskola dalījās pieredzē par skolēnu mācību uzņēmumiem. No citiem uzzinājām par svešvalodu mācīšanos, to nozīmi uzņēmējdarbībā, kā arī par iespējām pārtikas atkritumus pārstrādāt. Prezentācijas bija tik pat atšķirīgas un radošas, cik paši skolēni, tādēļ interesantas.

Skolēni ne tikai prezentēja, bet arī strādāja grupās, gatavoja jautājumus vietējiem uzņēmējiem un iepazina viens otru labāk. Tāpat skolēniem bija iespēja pabūt dažās svešvalodu mācību stundās. Itāliešu skolēni no klasiskās liceja programmas mācās latīņu un grieķu valodu, protams, arī angļu. Galvenā saziņa un darbs norisinājās angļu valodā, tomēr prieks, ka viesi izmantoja iespēju un, dzīvojot itāliešu ģimenēs, apguva arī praktiskus vārdus itāliešu valodā.

Pēc stundām vietējie skolēni kļuva par gidiem un veda ekskursijā pa Kremonu. Pilsēta, kas savulaik bijusi nozīmīgāka par Milānu, lepojas ar bagātu vēsturi un arhitektūru ik uz soļa. Skola iekārtota bijušajā klosterī vecpilsētā, tādēļ tai ir pat sava piebūve – baznīca. Blakus ēkas vai nu vēl ir, vai arī bijušas klosteri. Skolēni veikli tika galā ar 500 pakāpienu izaicinājumu un apskatīja pilsētu no galvenās katedrāles torņa.

Projekta ietvaros, lai iepazītu vietējo uzņēmējdarbību, kultūras un vēstures daudzveidību, dalībnieki devās uz “Auricchio” siera ražotni, kur provolones sieru gatavo pēc senām tradīcijām ar rokām. Redzējām, cik šāds darbs ir fiziski smags, tādēļ siera meistari bija vīrieši. Kremonā apmeklējām arī pilsētas senāko pārtikas veikaliņu (1836.g.), lai uzzinātu vairāk par vietējiem pārtikas produktiem. Pilsēta slavena ar Kremonas ‘mostardu’ (cukurotu augļu ievārījums, kam pievienotas asas garšvielas), ko ēd pie gaļas ēdieniem, kā arī Kremonas ‘nugatiem’ (saldumi, ko gatavo no mandelēm, olu baltumiem, cukura un medus.) Tiem par godu katru rudeni notiek pat festivāls.

Tā kā Kremona lepojas ar Stradivāri un citām vijoļmeistaru dzimtām, tad pabijām arī skolā, kur audzēkņiem no visas pasaules māca gatavot stīgu instrumentus. Darbs tiek veikts ar rokām un prasa milzums zināšanu, kā arī juveliera precizitāti. Darbnīcā bija īpaša atmosfēra un skolēni labprāt sarunājās ar meistaru.

Viens no iespaidīgākajiem braucieniem bija uz Venēciju, kura gan visu dienu tinās biezā miglā. Tas tomēr netraucēja izstaigāt skaisto, savdabīgo pilsētu, iepazīties ar gondoljēru darbu, apbrīnot kultūrvēsturisko mantojumu Svētā Marka katedrālē un priecāties par stikla izstrādājumiem veikalu skatlogos.

12.janvārī Itālijā Baltās nakts ietvaros arī D.Manina licejs piedāvāja pilsētniekiem iespēju apmeklēt koncertus no 18:00 līdz pat pusnaktij. Pasākuma noslēgumā 22:00 bija paredzēts Erasmus + projekta partneru koncerts. Tas sākās ar “Odiseja” lasījumu grieķu, itāliešu, latviešu un igauņu valodā, kam sekoja mūsu skolēnu uzstāšanās ar dziesmām: “Tumša nakte, zaļa zāle” un “Ai, jel manu vieglu prātu”. Nākamie dziedāja igauņu skolēni, tad itāliešu. Tam sekoja grieķu dzejas lasījumi. Tad sākās priekšnesumu straujākā daļa: mūsu skolēni dejoja “Tautas ziņģi”, grieķu meitenes dejoja 2 tradicionālas grieķu dejas. Šķiet, vislielākie aplausi un ovācijas bija, mūsu skolēniem dejojot straujo “Mēs ciemiņus gaidīdami”. Koncerta noslēgumā visu dalībnieku koris kopā ar skatītājiem nodziedāja Itālijā tik populāro “Nel pinto di blu”. Pēc koncerta mūsu skolēni saņēma nedalītu atzinību. Piesteidzās pilsētas mērs, lai pateiktos un nofotografētos. Komplimenti un apbrīna bira kā no pārpilnības raga. Skolas direktore pateicās, koncerta direktors slavēja, itālieši neslēpa sajūsmu, grieķu skolotāja izteica vēlmi dejot latviešu dejas. Gan skolēni, gan viesģimenes vēlāk anketās koncertu minēja kā vienu no visspilgtākajiem brīžiem projekta vizītes laikā, tai skaitā, vairākkārt uzsverot tieši mūsu latviešu skolēnu priekšnesumus un tradīcijas. Itāliešu skola ar nožēlu atzina, ka viņiem ne tikai nav mūzikas stundu, bet pat klavieres tiek īrētas tikai Baltajai naktij. Koncerta iespaidā, itāliešu kolēģi lūdza skolu iegādāties klavieres, igauņu skolēni savukārt plāno organizēt tautas deju grupu. Nākamajā dienā (itālieši mācās arī sestdienās) komplimenti nebeidzās, tomēr nācās domāt par to, ko laiks Itālijā katram devis. Skolēni bija sagatavojuši prezentācijas un stāstījumus gan par apmeklētajām vietām, gan iespaidiem skolā, ģimenēs un pilsētā.

Nebija viegli šķirties no jaunajām ģimenēm un draugiem. Mājupceļā apmeklējām sāls raktuves pie Zalcburgas, kā arī apbrīnojām Alpus. Mājās atgriezāmies ar jauniem iespaidiem, zināšanām un ļoti siltām atmiņām par itāliešu viesmīlību.

Liels paldies deju skolotājai Maijai Drozdai par atsaucību un ieguldīto darbu, un laiku, palīdzot sagatavot dejas. Paldies pavadošajai skolotājai Anitai Roļskijai par dziedāšanas mēģinājumiem, muzikālo pavadījumu koncertā, kā arī pašaizliedzīgo atbalstu un meistarību pēkšņi bez notīm nospēlēt itāliešu dziesmu kopkorim.

Vislielākais paldies jauniešiem par komandas garu, pozitīvismu un atbildības sajūtu pārstāvēt skolu un valsti.

Nākamā projekta mācību vizīte norisināsies jau šā gada maijā Alojas Ausekļa vidusskolā. Aicinu pieteikties viesģimenes, jo arī tas ir brīnišķīgs veids, kā iepazīt citas ES valstis.

ES 100% apmērā piešķīrusi 33065,00 euro finansējumu tā īstenošanai.

Vineta Tiltiņa, projekta koordinatore Alojas Ausekļa vidusskolā

Alojas Ausekļa vidusskolas Erasmus + projekta 1. transnacionālā vizīte

No 2018. gada 30.oktobra līdz 3.novembrim Alojas Ausekļa vidusskola piedalījās Erasmus + projekta “Cultivating Languages and Youth Entrepreneurs” 1.aktivitātē. Transnacionālajā plānošanas vizītē, kas norisinājās Kremonā, Itālijā bija ieradušies pa diviem skolotājiem no katras partnerskolas. Alojas Ausekļa vidusskolu pārstāvēja angļu valodas skolotājas Zinta Ādamsone un Vineta Tiltiņa.

Sanāksmju laikā tika saplānotas nākamā semestra abas skolēnu mācību vizītes. Pirmā norisināsies jau janvārī, kad skolēni ar pavadošajiem skolotājiem dosies uz Kremonu, Itālijā. Savukārt otrās vizītes laikā maijā Alojas Ausekļa vidusskola uzņems viesus no partnerskolām: Kremonas Itālijā, Rakveres Igaunijā un Patras Grieķijā.

Tāpat tika saplānota arī nākamā transnacionālā skolotāju vizīte Igaunijā, lai pēc pirmā mācību gada izvērtētu projekta norisi. Skolotāju komanda lēma arī par vienotiem projekta kvalitātes mērinstrumentiem un atgriezeniskās saites nodrošināšanas paņēmieniem.

Pēc oficiālajām sanāksmēm norisinājās dažādas skolotāju tikšanās, kuru laikā tika pārrunāts līdzīgais un atšķirīgais gan izglītības sistēmā, gan mācību procesā skolā. Skolotāji arī devās vērot dažādas mācību stundas pie itāliešu kolēģiem. Manini licejs, kas īsteno klasisko un valodu novirzienu, atrodas bijušajā klosterī ar augstiem logiem, un klases iekārtotas ļoti askētiskā stilā darbam ar tradicionālajām metodēm. Vēsturiskajam namam būtu nepieciešams remonts, taču tā nav tikai skolas problēma, jo šādu ēku Kremonā ir ļoti daudz. Skolēni mācības prestižajā licejā izvēlas apzināti un ir ļoti motivēti. Skolā piedāvā apgūt daudz valodu, piem., seno grieķu, latīņu, vācu, kā arī ķīniešu.

Paspējām arī apmeklēt tādus atsevišķus skolēnu mācību vizītē plānotus objektus kā Venēciju un unikālu vijoļmeistaru skolu. Kremona lepojas ar Stradivari un citu vijoļmeistaru tradīcijām.

Erasmus+ projekts vērsts uz skolēnu sadarbību, daloties savā pieredzē un mācoties no citiem. Tā ietvaros 2 gadu garumā skolēni iepazīs ne tikai citu ES valstu valodas un kultūru, bet arī uzņēmējdarbību un veidus, kā samazināt pārtikas atkritumu daudzumu. Projektu koordinē Alojas Ausekļa vidusskola. ES 100% apmērā piešķīrusi 33065,00 euro finansējumu tā īstenošanai.

Vineta Tiltiņa, projekta koordinatore, Alojas Ausekļa vidusskolā