Interešu izglītība

 

Interešu izglītības nodarbību grafiks

2.semestrī (2019./2020.m.g.)

Interešu izglītības pulciņš

 

 

Skolotājs

 

 

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

2.-12.klašu zēnu ansamblis

A.Roļskija

14.35-15.15

15.20-16.00

Alojas Mākslas un mūzikas skolā

 

14.35-15.15

Alojas Mākslas un mūzikas skolā

 

 

1.-4.klašu koris

A.Roļskija

 

14.35-15.15

Visi dziedātāji!Baltās skolas zālē.

15.20-16.00 Balsu grupas

13.50-14.30

Balsu grupas

14.35-15.15

Visi dziedātāji!

Baltās skolas zālē.

 

Tautas deju kolektīvs

Resgalīši

1.-2.klases

M.Drozda

 

 

 

13.50-14.30

Baltās skolas zālē

13.50-14.30

Baltās skolas zālē

Tautas deju kolektīvs

Resgalīši

3.-6.klases

M.Drozda

 

16.30-17.10

17.20-18.00

Alojas k/n

 

 

 

No fotogrāfijas līdz datorgrafikai

6.-12.klase

L.Bēce

 

 

14.35-15.15

15.20-16.00

IT klase

 

 

Robotika

Robotikas skola ROBO HUB

 

1.-2.klases

13.50-14.50

3.-5.klases

15.00-16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esi līderis

L.Lilenblate-Sipko

 

 

 

 

 

 

15.20-16.00

5.A klases telpa(hallē)

 

 

 

 

  • Interešu izglītības programma “Starts”/projekts “ESI LĪDERIS”

Programma “Starts” skolēniem tiek piedāvāta paralēli pamatskolā apgūstamajiem priekšmetiem skolā, kas virza jaunieti uz mērķu izvirzīšanu, savas individualitātes apzināšanu, personības veidošanu, izpratni par nākotnes iespējām mērķtiecīgi virzoties savas nākotnes profesijas izvēlē.

Projekta ietvaros 7.-9. klašu skolēni apgūst interešu izglītības programmu “Starts” un par tās apgūšanu tiek piešķirta apliecība.

Programmas ietvaros:

  • Izzinoši konkursi
  • Meistarklases Jūsu skolā
  • Karjeras un loģikas spēles
  • Profesiju dienas
  • Ekskursijas Latvijas vadošajos uzņēmumos
  • Tikšanās ar profesionāļiem dažādās darba nozarēs visā Latvijā

Projekta norises laiks

Kopējs mācību ilgums ir 3 gadi, kuru laikā mācību viela tiek apgūta 3 daļās. Vidējs mācību laiks nedēļā ir 1 mācību stunda (40 minūtes).

  • 7.-9. klase. Mācības notiek 3 gadu garumā pēc iepriekš sastādīta mācību plāna.
  • 8.-9. klase. Mācības notiek 2 gadu garumā pēc pedagoga sastādīta mācību plāna un grafika.

https://www.esilideris.lv/