Interešu izglītība

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA
Zēnu ansamblis (1.-7.klašu) sk.A.Roļskija 7.14.35-15.15 8.15.20-16.00 1.-4.klašu koris sk.A.Roļskija 7.14.35-15.15 1.-4.klašu koris sk.A.Roļskija 7.14.35-15.15 (individuālais darbs)   1.-4.klašu koris sk.A.Roļskija 7.14.35-15.15 8.15.20-16.00 Teātra pulciņš sk.Z.Bīviņa 1.-2.klases 6. 14.30-15.00 3.-4.klases 8.15.15-16.00  
Auto pluss 2018. (5.-9.klašu) sk.J.Alps 8.15.20-16.00 9.16.05-16.45 Radošā darbnīca (4.-6.klašu) sk.K.Līsmane
8.15.20-16.00 9.16.05-17.00
AAV SMU 2018. (7.-9.klašu) sk.J.Alps 7.14.35-15.15 8.15.20-16.00 9.16.05-16.45 10.16.50-17.30    
Radošā ideju darbnīca SMU (4.-6.klašu) sk.I.Strazdiņa 8.15.20-16.00 9.16.05-16.45   Radošā darbnīca (7.-12.klašu) sk.K.Līsmane
7.14.35-15.15
 8.15.20-16.00
   

Radošo ideju darbnīca SMU (skolotāja Inese Strazdiņa)

Skolēniem būs iespēja izpaust savu radošo domu lidojumu, veidojot rokassprādzes un kaklarotas no pērlītēm, līmēt dāvanu (vai iepirkumu) maisiņus. Gatavot apsveikuma kartiņas uz dažādiem svētkiem. Izmantot otrreiz lietojamus materiālus, radot jaunas lietas – burciņu, bundžiņu otrā dzīve (apgleznojot, aplīmējot), no strēmelēs sagrieztiem t-krekliem- tamborējot grīdas celiņus. Kā arī darinot citas lietas. Apvienojot šo visu radošumu ar zināšanām par to, kā jāveido “SMU”. Mācīsimies un darbosimies kopā. Uz tikšanos!

1.-4. klašu koris (skolotāja Anita Roļskija)

AAV 1.-4.klašu koris 2018./2019.mācību gadā turpinās veiksmīgi iesākto darbu: apgūs starpnovadu Skolu jaunatnes Dziesmu svētku repertuāru, piedalīsies koru kopmēģinājumos, konkursā un Limbažu novada Skolu jaunatnes Dziesmu svētkos. Koris gatavosies Latvijas valsts 100-gades svinībām, skolas un Alojas novada koncertiem un pasākumiem. 

1.-7. klašu zēnu vokālais ansamblis (skolotāja Anita Roļskija) 

1.-7.klašu  zēnu ansamblī darbojas muzikāli, aktīvi un radoši puiši. 2018./2019.mācību gadā zēnu ansambļa pamatsastāvs paliks nemainīgs, pievienosies daži jauni dalībnieki. Zēnu ansamblī tiks apgūts daudzveidīgs un interesants repertuārs. Daudz laika veltīsim praktiskai muzicēšanai, ritma partitūru spēlēšanai. Sadarbosimies ar ģitāristiem, paši veidosim un spēlēsim dziesmu pavadījumus. Zēnu ansamblis uzstāsies skolas un Alojas novada koncertos un pasākumos.

Radošā darbnīca (skolotāja Zane Adiene)

Radošā darbnīcas ideja balstās uz mūsdienīgu attieksmi pret dažādu roku darbu tehnikām, radot ko jaunu, noderīgu un mīļu – ar ko iepriecināt sevi un citus. Ar roku darāmie darbiņi skolēnos attīsta telpisko domāšanu, tie balstās uz sīkās pirkstu muskulatūras trenēšanu, kas attīsta domāšanu, sniedz ieskatu materiālu, krāsu daudzveidības pielietošanā, kā arī parāda materiāla otrreizēju pielietošanu izstrādājumos.

Programmas saturā dominē šādas tēmas – floristika, darbs ar koku, darbs ar ģipsi,  filcēšana, pērļošana, diegu grafika, pīšana, darbs ar papīru, salvešu tehnika u.c., ko nemāca skolas programmās. Interešu izglītības programmā „Radošā darbnīca” gala rezultāts ir prasmju attīstīšana dažāda veida roku darbos un  patstāvīga  priekšmetu izstrāde. Minētie priekšmeti ir dažāda veida aksesuāri, rotaslietas, telpu dekori, rotaļlietas, noderīgas lietas mājsaimniecībā, mazas un iepriecinošas dāvaniņas sev un citiem.

Apmeklējot nodarbības, tiek kopta audzēkņa estētiskā, vizuāli emocionālā pasaules uztvere. Programma palīdz realizēt skolēnu radošās idejas, rosina skolēnus radošam procesam. Padziļina zināšanas un prasmes, kas saistītas ar ikdienas dzīvi.

1.-4. klašu teātra pulciņš (skolotāja Zanda Bīviņa)

Teātris ir māka un māksla sevī attīstīt drosmi un uzdrīkstēšanos, atklāt slēptus talantus, atpūsties no ikdienas steigas, izmēģināt jaunas prasmes, radīt un realizēt jaunas idejas un atrast iedvesmu. Mūzika, skatuves runa, kustību brīvība, improvizācijas prasmes, socializēšanās prasmes un daudz citu brīnišķīgu lietu apvienojas uz skatuve un palīdz veidot daudzpusīgu personību.