Izglītības programmas

01011111 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (Licences nr. V-7462)

21011111 Pamatizglītības programma (Licences nr. V-2082)

31011011 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (Licences nr. V-2083)

21015611 Speciālās pamatizglītības programma ar mācīšanās traucējumiem (Licences nr. V-7385)

21015511 Speciālās pamatizglītības programma ar valodas traucējumiem (Licences nr. V-9047 )