Metodiskais darbs

Konstruēšanas konkurss “Es būvēšu Aloju!”

13.novembrī gatavojoties Latvijas 100 gades svinībām, Alojas Ausekļa vidusskolas pirmās klases skolēni kopā ar saviem draugiem no 12.klases piedalījās konstruēšanas konkursā, ar mērķi attīstīt skolēnu iztēli, telpisko domāšanu un sadarbības prasmes, tāpat skolēni tika iepazīstināti ar celtnieka, arhitekta profesijām.

Galvenie uzdevumi konkursā bija pilnveidot skolēnu prasmes radoši darboties ar konstruēšanas materiāliem, sadarboties mazās grupās, uzlabot mācīšanās spējas un apgūto pielietot jaunos apstākļos.

Konkursa laikā skolēni veidoja celtni Alojai pēc parauga, pēc tam būvēja celtni pēc fotogrāfijas, kur celtne bija redzama no visiem četriem skatu punktiem. Trešajā uzdevumā skolēni uzcelto celtni papildinājā ar papildus materiāliem, liekot lietā savu iztēli un fantāziju. Konkursa noslēgumā trīs  radošākās celtnes tika izceltas un skolēni saņēma konstruēšanas spēles. Konkursa starplaikos skolēni skandēja jaukas dziesmas par Latviju un gāja kopīgās rotaļās.

Paldies 12.klases skolēniem Amandai, Andrejam, Laumai, Tomam, Rūdolfam, Itai, Mārim, Savēlijam par dalību pasākumā, paldies 1.klasēm un audzinātājām un mūzikas skolotājai.

AAV sākumskolas MK vadītāja  Inatra Vaļicka

Alojas Ausekļa vidusskolas sākumskolas skolēni zīmē Latviju

Daudz skaistu un cildenu vārdu mēs varam lasīt latviešu dzejnieku sarakstītajos dzejoļos par Latviju. Dzejā mums tiek izstāstīts par Latvijas skaisto dabu, vēsturiskām atmiņām, par zaudējumiem karos, par bēģļu gaitām, dzīvi svešumā un šeit. Skolēni, lasot dzejoļus, mēģināja Latviju parādīt savos zīmējumos. Veiksmīgākie darbi tika izstādīti skolā izstādē. Izstādē var redzēt latviešu tradīcijas, dabas ainavas, salūtu, Latvijā dzīvojošus dzīvniekus, mājas un baznīcu torņus.

Paldies sakām darbu autoriem:

1.a klasē – Gabrielai Barkēvičai, Sārai Rozenbergai, Ievai Vīķei, Semīram Ududam, Artim Janišonim;

1.b klasē-Dārtai Dreimanei, Esterei Rozītei, Markusam Veidem, Robertam Beļakovam, Artūram Jurkam;

2.klasē – Līvai Miezītei, Patrīcijai Volkovai, Rodrigo Lapiņam, Samantai Dubrai, Reinim Grasbergam;

3.klasē – Amandai Kuģei, Kristiānai Būdai, Mārtiņam Ulmim, Jēkabam Ozolam, Kārlim Pētersonam;

4.a klasē- Sabīnei Liepiņai, Lienei Puidītei, Madarai Ulmei, Ancei Pilipāvičai, Edijam Jurašam;

4.b klasē – Ivitai Grīnvaldei, Amandai Rumjancevai un Sandijai Rozenbergai.

Sākumskolas MK vadītāja Inatra Vaļicka