Metodiskais darbs

Velo un glītrakstu konkursos labi rezultāti

Pēdējā maija nedēļā sākumskolas skolēni veiksmīgi piedalījās skolas glītrakstīšanas un velo konkursā. Aizejot vasaras brīvlaikā, skolēni tika instruēti par ceļu satiksmes drošību. Pēdējā laikā daudzi skolēni uz skolu brauc ar velosipēdiem. Skolā arī darbojas pulciņš, kurā skolēni apgūst ceļu satiksmes noteikumus, braucot ar velosipēdu. Rezultātā skolēniem ir iespēja iegūt velosipēda apliecību (tiesības). Pulciņu jau daudzus gadus veiksmīgi vada skolotāja Aija Kalnmača un katru gadu interesentu skaits palielinās.

Konkursā bija jāatbild uz 10 teorijas jautājumiem, jāpārzina riteņa tehnika un jāveic 3 praktiski uzdevumi, kas parādīja skolēnu prasmi izbraukt līkloču “čūsku”, prasmi izbraukt caur šķērsli un parādīt precīzu bremzēšanu. Pirmā vieta kopvērtējumā tika piešķirta Raitim Rozenbergam, otrā vieta Dāvim Timermanim un 3.vieta Patrikam Gridjuško.

Savukārt glītrakstīšanas konkursā skolēniem bija divi uzdevumi. Jānoraksta iespieddarbs – prozas gabaliņš un tautasdziesma. 1.klašu grupā 1.vieta Alīnai Rumjancevai, 2.vieta Endijam Lejiņam, 3.vieta Vinsentam Dolgovičam. 2.klašu grupā 1.vieta Markusam Ģīmim, 2.vieta Sabīnei Andersonei un 3.vieta Samantai Dubrai. 3.klašu grupā 1.vieta Kristiānai Būdai, 2.vietai Amandai Kuģei un 3.vieta Esterei Frīdenfeldei. 4.kašu grupā 1.vieta Āronam Burkevičam, 2.vieta Sabīnei Liepiņai un 3.vieta Ivitai Grīnvaldei.

Lai visiem jauka vasara!

Alojas Ausekļa vidusskolas sākumskolas MK vadītāja Inatra Vaļicka

 

 

Pirmklasniekiem darba daudz jeb kā atzīmēta 100. diena skolā

Katru gadu Alojas Ausekļa vidusskolas kolektīvs priecājas par pirmklasniekiem, kuri pievienojas skolas saimei. Šogad tie ir 33. Pirmklasnieku skolotājas Aija Kalnmača un Lāsma Volksone prasmīgi ievadījušas mazos skolas dzīvē. Lai varētu svinēt svētkus, pirmklasniekiem ir bijis ļoti daudz darba, kas jāpaveic. Jāiemācās pazīt visus saules starus un ābeces burtus, jāprot rakstīt gaisā un ūdenī, jāprot dalīt riekstus un zīmēt ar varavīksnes krāsām, jāmācās vingrot vējam uz mazā pirkstiņa, dziedāt un dejot kā odiņam, jāprot klausīties, kā zālīte dīgst.

31.janvārī pirmklasnieki svinēja svētkus, kur mācījās sadarboties grupās, veicot daudz dažādus uzdevumus. Skolēni aplicēja pilsētu no ģeometriskām figūrām, gatavoja atstarotājus, pārzināja alfabētu, skaitīja un rēķināja dažādus uzdevumus. Uzstājās ar skaistām dziesmām un kopā ar ceturtās klases skolēniem gāja rotaļās. Jauku pārsteigumu pirmklasniekiem sagādāja 4.a un 4.b klases skolēni un skolotājas Ineta Lopenova un Maija Bašena, kas mājturības stundās bija pagatavojuši skolēniem skaistas grāmatzīmes un traukus, kuros atradās saldumi. Skola sarūpēja atslēgas piekariņus ar katra skolēna vārda pirmo burtiņu (printēti 3D printerī). Protams nav iedomājami svētki bez svētku kliņģera un skolēnu smaidiem un jaukajām emocijām pēc pasākuma. Paldies visiem, kas piedalījās pasākuma organizēšanā.

                      Alojas Ausekļa vidusskolas sākumskolas MK vadītāja I.Vaļicka

Konstruēšanas konkurss “Es būvēšu Aloju!”

13.novembrī gatavojoties Latvijas 100 gades svinībām, Alojas Ausekļa vidusskolas pirmās klases skolēni kopā ar saviem draugiem no 12.klases piedalījās konstruēšanas konkursā, ar mērķi attīstīt skolēnu iztēli, telpisko domāšanu un sadarbības prasmes, tāpat skolēni tika iepazīstināti ar celtnieka, arhitekta profesijām.

Galvenie uzdevumi konkursā bija pilnveidot skolēnu prasmes radoši darboties ar konstruēšanas materiāliem, sadarboties mazās grupās, uzlabot mācīšanās spējas un apgūto pielietot jaunos apstākļos.

Konkursa laikā skolēni veidoja celtni Alojai pēc parauga, pēc tam būvēja celtni pēc fotogrāfijas, kur celtne bija redzama no visiem četriem skatu punktiem. Trešajā uzdevumā skolēni uzcelto celtni papildinājā ar papildus materiāliem, liekot lietā savu iztēli un fantāziju. Konkursa noslēgumā trīs  radošākās celtnes tika izceltas un skolēni saņēma konstruēšanas spēles. Konkursa starplaikos skolēni skandēja jaukas dziesmas par Latviju un gāja kopīgās rotaļās.

Paldies 12.klases skolēniem Amandai, Andrejam, Laumai, Tomam, Rūdolfam, Itai, Mārim, Savēlijam par dalību pasākumā, paldies 1.klasēm un audzinātājām un mūzikas skolotājai.

AAV sākumskolas MK vadītāja  Inatra Vaļicka

Alojas Ausekļa vidusskolas sākumskolas skolēni zīmē Latviju

Daudz skaistu un cildenu vārdu mēs varam lasīt latviešu dzejnieku sarakstītajos dzejoļos par Latviju. Dzejā mums tiek izstāstīts par Latvijas skaisto dabu, vēsturiskām atmiņām, par zaudējumiem karos, par bēģļu gaitām, dzīvi svešumā un šeit. Skolēni, lasot dzejoļus, mēģināja Latviju parādīt savos zīmējumos. Veiksmīgākie darbi tika izstādīti skolā izstādē. Izstādē var redzēt latviešu tradīcijas, dabas ainavas, salūtu, Latvijā dzīvojošus dzīvniekus, mājas un baznīcu torņus.

Paldies sakām darbu autoriem:

1.a klasē – Gabrielai Barkēvičai, Sārai Rozenbergai, Ievai Vīķei, Semīram Ududam, Artim Janišonim;

1.b klasē-Dārtai Dreimanei, Esterei Rozītei, Markusam Veidem, Robertam Beļakovam, Artūram Jurkam;

2.klasē – Līvai Miezītei, Patrīcijai Volkovai, Rodrigo Lapiņam, Samantai Dubrai, Reinim Grasbergam;

3.klasē – Amandai Kuģei, Kristiānai Būdai, Mārtiņam Ulmim, Jēkabam Ozolam, Kārlim Pētersonam;

4.a klasē- Sabīnei Liepiņai, Lienei Puidītei, Madarai Ulmei, Ancei Pilipāvičai, Edijam Jurašam;

4.b klasē – Ivitai Grīnvaldei, Amandai Rumjancevai un Sandijai Rozenbergai.

Sākumskolas MK vadītāja Inatra Vaļicka