Pedagogi

KlasePriekšmetsSkolotāja vārds, uzvārds
1.A
(klases audzinātāja Lāsma Volksone)
Latviešu valodaLāsma Volksone
MatemātikaLāsma Volksone
Angļu valodaSarmīte Rozīte
Datorika
DabaszinībasAlda Ķēniņa
Sociālās zinībasLāsma Volksone
ĒtikaLāsma Volksone
Mājturība un tehnoloģijasLāsma Volksone
MūzikaAnita Roļskija
SportsAija Kalnmača
Vizuālā mākslaLāsma Volksone
RitmikaLāsma Volksone
1. B
(klases audzinātāja Aija Kalnmača)
Latviešu valodaAija Kalnmača
MatemātikaAija Kalnmača
Angļu valodaSarmīte Rozīte
Datorika
DabaszinībasAlda Ķēniņa
Sociālās zinībasAija Kalnmača
ĒtikaAija Kalnmača
Mājturība un tehnoloģijasAija Kalnmača
MūzikaAnita Roļskija
SportsAija Kalnmača
Vizuālā mākslaAija Kalnmača
RitmikaLāsma Volksone
2.
(klases audzinātāja Līga Kokina)
Latviešu valodaLīga Kokina
MatemātikaLīga Kokina
Angļu valodaSarmīte Rozīte
Datorika
DabaszinībasAlda Ķēniņa
Sociālās zinībasLīga Kokina
ĒtikaLīga Kokina
Mājturība un tehnoloģijasLīga Kokina
MūzikaAnita Roļskija
SportsAija Kalmača
Vizuālā mākslaInatra Vaļicka
RitmikaLāsma Volksone
3.
(klases audzinātāja Sarmīte Rozīte)
Latviešu valodaSarmīte Rozīte
MatemātikaSarmīte Rozīte
Angļu valodaSarmīte Rozīte
Datorika
DabaszinībasAlda Ķēniņa
Sociālās zinībasSarmīte Rozīte
ĒtikaSarmīte Rozīte
Mājturība un tehnoloģijasSarmīte Rozīte
MūzikaAnita Roļskija
SportsJuris Krastiņš
Vizuālā mākslaInatra Viļacka
4. A
(klases audzinātāja Maija Bašena)
Latviešu valodaMaija Bašena
LiteratūraMaija Bašena
MatemātikaMaija Bašena
Angļu valodaZinta Ādamsone
Datorika
DabaszinībasAlda Ķēniņa
Sociālās zinībasMaija Bašena
Mājturība un tehnoloģijasMaija Bašena
MūzikaAnita Roļskija
SportsImants Dalka
Vizuālā mākslaKristīne Līsmane
Krievu valodaSmaidīte Rudzīte
4. B
(klases audzinātāja Ineta Lopenova)
Latviešu valodaIneta Lopenova
LiteratūraIneta Lopenova
MatemātikaIneta Lopenova
Angļu valodaZinta Ādamsone
Datorika
DabaszinībasAlda Ķēniņa
Sociālās zinībasLiāna Lilenblate-Sipko
Mājturība un tehnoloģijasAija Kalnmača
MūzikaAnita Roļskija
SportsImants Dalka
Vizuālā mākslaInatra Vaļicka
Krievu valodaSmaidīte Rudzīte
5.
(klases audzinātāja Inese Strazdiņa)
Latviešu valodaLīga Kokina
LiteratūraLīga Kokina
MatemātikaSarmīte Mangulsone
Angļu valodaZinta Ādamsone
Datorika
Informātika
DabaszinībasAlda Ķēniņa
Sociālās zinībasLāsmaVolksone
Mājturība un tehnoloģijas (M)Daiga Streļķe
Mājturība un tehnoloģijas (Z) Juris Alps
MūzikaAnita Roļskija
SportsImants Dalka
Vizuālā mākslaKristīne Līsmane
Krievu valodaSmaidīte Rudzīte
6.
(klases audzinātāja Zinta Ādamsone)
Latviešu valodaLīga Kokina
LiteratūraLīga Kokina
MatemātikaSarmīte Mangulsone
Angļu valodaZinta Ādamsone
Datorika
Informātika
DabaszinībasAlda Ķēniņa
Sociālās zinībasLīga Moderniece
Mājturība un tehnoloģijas (M)Daiga Streļķe
Mājturība un tehnoloģijas (Z) Juris Alps
MūzikaAntita Roļskija
Sports Juris Krastiņš
Vizuālā mākslaKristīne Līsmane
Krievu valodaSmaidīte Rudzīte
Vācu valodaVineta Tiltiņa
Latvijas vēstureLīga Moderniece
Pasaules vēstureLīga Moderniece
7.
(klases audzinātājs Imants Dalka)
Latviešu valodaIlona Vītola
LiteratūraIlona Vītola
MatemātikaIlze Kapmale
Angļu valodaZinta Ādamsone
Datorika
Informātika
ĢeogrāfijaDita Štrāla
Sociālās zinībasLīga Moderniece
Mājturība un tehnoloģijas (M) Daiga Streļķe
Mājturība un tehnoloģijas (Z) Juris Alps
MūzikaAnita Roļskija
SportsImants Dalka
Vizuālā mākslaKristīne Līsmane
Krievu valodaAiva Nemme
Latvijas vēstureLīga Moderniece
Pasaules vēstureLīga Moderniece
BioloģijaLīga Aumeistere
8. A
(klases audzinātāja Smaidīte Rudzīte)
Latviešu valodaSmaidīte Rudzīte 
LiteratūraSmaidīte Rudzīte
MatemātikaSarmīte Mangulsone
Angļu valodaVineta Tiltiņa
Datorika
ĢeogrāfijaAlda Ķēniņa
Socialās zinībasLīga Moderniece
Mājturība un tehnoloģijas (M) Daiga Streļķe
Mājturība un tehnoloģijas (Z) Juris Alps
MūzikaAnita Roļskija
SportsJuris Krastiņš
Vizuālā mākslaKristīne Līsmane
Krievu valodaSmaidīte Rudzīte
Latvijas VēstureLīga Moderniece
Pasaules vēstureLīga Moderniece
BioloģijaLīga Aumeistare
ĶīmijaLīga Aumeistare
FizikaJuris Alps
8. B
(klases audzinātāja Aiva Nemme)
Latviešu valodaIlona Vītola
LiteratūraIlona Vītola
MatemātikaSarmīte Mangulsone
Angļu valodaZita Ādamsone
Datorika
ĢeogrāfijaAlda Ķēniņa
Sociālās zinībasLīga Moderniece
Mājturība un tehnoloģijas (M) Daiga Streļķe
Mājturība un tehnoloģijas (Z) Juris Alps
MūzikaAnita Roļskija
SportsImants Dalka
Vizuālā mākslaKristīne Līsmane
Krievu valodaAiva Nemme
Latvijas vēstureLīga Moderniece
Pasaules vēstureLīga Moderniece
BioloģijaLīga Aumeistare
ĶīmijaLīga Aumeistare
FizikaJuris Alps
9.
(klases audzinātāja Alda Ķēniņa)
Latviešu valodaIlona Vītola
LiteratūraIlona Vītola
MatemātikaSarmīte Mangulsone
Angļu valodaZinta Ādamsone
Datorika
ĢeogrāfijaAlda Ķēniņa
Sociālās zinībasLīga Moderniece
Mājturība un tehnoloģijas (M) Daiga Streļķe
Mājturība un tehnoloģijas (Z) Juris Alps
MūzikaAnita Roļskija
Sports Imants Dalka
Vizuāla mākslaKristīne Līsmane
Krievu valodaSmaidīte Rudzīte
Latvijas vēstureLīga Moderniece
Pasaules vēstureLīga Moderniece
BioloģijaLīga Aumeistare
ĶīmijaLīga Aumeistare
FizikaJuris Alps
10.
(klases audzinātājs Juris Alps)
Latviešu valodaIlona Vītola
LiteratūraIlona Vītola
MatemātikaVija Brente
Angļu valodaVineta Tiltiņa
Informātika
Ģeogrāfija
Bioloģija
ĶīmijaGuna Grigorjeva
FizikaRūta Bārda
Latvijas un pasaules vēstureLīga Moderniece
MūzikaAnita Roļskija
SportsJuris Krastiņš
Vizuālā mākslaKristīne Līsmane
Krievu valodaSmaidīte Rudzīte
PsiholoģijaLīga Moderniece
11.
(klases audzinātāja Ina Šternfelde)
Latviešu valodaIlona Vītola
LiteratūraIlona Vītola
MatemātikaAīda Balga
Angļu valodaVineta Tiltiņa
Informātika
ĢeogrāfijaGuna Grigorjeva
BioloģijaGuna Grigorjeva
ĶīmijaGuna Grigorjeva
FizikaRūta Bārda
Latvijas un pasaules vēstureLīga Moderniece
MūzikaAnita Roļskija
SportsImants Dalka
Vizuālā mākslaKristīne Līsmane
Krievu valodaAiva Nemme
Vācu valodaAivars Auseklis
PsiholoģijaLīga Moderniece
EkonomikaDace Vilne
Programmēšanas pamati
12.
(klases audzinātāja Smaidīte Rudzīte)
Latviešu valodaIlona Vītola
LiteratūraIlona Vītola
Matemātika Aīda Balga
Angļu valodaVineta Tiltiņa
BioloģijaGuna Grigorjeva
ĶīmijaGuna Grigorjeva
Veselības mācībaGuna Grigorjeva
FizikaRūta Bārda
Latvijas un pasaules vēstureLīga Moderniece
SportsImanta Dalka
Vācu valodaAivars Auseklis
Krievu valodaSmaidīte Rudzīte
Programmēšanas pamati