Skolēnu autobuss

Alojas novada domes skolēnu autobusu maršruti

2018./2019. mācību gadam

19 vietīgais autobuss HR 4298 (autobusa vadītājs Artis Bērziņš)

Uz skolu

7.00 Aloja – Puikule 7.10 – Puikules stacija 7.15

7.20 Ozolu krusts – Ozolmuiža 7.30

8.00 Lindes – Smilgas 8.05

8.10 Alojas  autoosta

8.15 Mazbrieži – Vīķi 8.25-8.30

8.35 Bokardi

8.45 Alojas autoosta –Alojas PII

Mājās

16.10 Alojas autoosta –Alojas PII 16.13 – Smēdes/Tīreļi  16.20- Mazbrieži- -Vīķi 16.35
16.50 Aloja autoosta -Kaķīši –Smilgas –Lindes –

17.30 Ozolmuiža – Puikules stacija 17.50– Puikule18.55

18.20 Aloja

19 vietīgais autobuss HR 4299 (autobusa vadītājs Atis Zariņš)

Uz skolu

7.30 Aloja – Puikules stacija 7.45

8.00 Puikules Līvānu mājas

8.10 Puikules muiža

8.15 Ārciema krusts
8.30 Alojas a/osta

Mājās

16.25 Alojas autoosta

16.40 Puikules muiža  -Puikules Līvānu mājas 16.45– Puikules stacija17.05

17.20 Aloja

8 vietīgais mikroautobuss GU 2510 (autobusa vadītājs Jānis Saliņš)

Uz skolu

7.50 Ozolmuiža –Vilzēni 8.05– Jenči 8.10– Blanka 8.20
8.30 Vilzēni –Ozolmuiža 8.50

Mājās
16.30 Ozolmuiža
16.50 Vilzēni- Jeņči -Blanka 17.00
17.10 Vilzēni- -Ozolmuiža 17.30

Piezīme: autobusu maršrutos var tikt veiktas korekcijas