Vadība

Direktore: Ina Šternfelde, t.64031201, ina.sternfelde@aloja.lv

Pieņemšana: Pirmdienās plkst.15.00-18.00, piektdienās plkst.8.30-9.30


Direktores vietniece izglītības jomā: Inatra Vaļicka, t.64031108

Pieņemšana: Otrdienās plkst.8.30-9.30, ceturtdienās plkst.15.00-17.00


Direktores vietnieces audzināšanas jomā: Ineta Lopenova, t.25664166

Pieņemšana: Trešdienās plkst.10.00-12.00, ceturtdienās plkst.15.00-17.00