Alojas Ausekļa vidusskolas kolektīvs pateicas skolas atbalsta biedrībai

Alojas Ausekļa vidusskolas kolektīvs pateicas biedrības “Atbalsts Alojas Ausekļa vidusskolai” valdes priekšsēdētājai Inetai Miezītei, Mārim Miezītim un pārējiem atbalstītājiem par to, ka iegādātas skolas formu vestītes 1. klašu skolēniem, digitālās klavieres un lapu pūtējs, kas lieti noderēs skolas apkārtnes sakopšanā.