Zinātnieku nakts 2018

Zinātnieku nakts 2018

Alojas Ausekļa vidusskolas skolēni, kopā ar skolotājiem, apmeklēja Zinātnieku nakti 2018. Pasākuma ietvaros tika apmeklēta Rīgas Biznesa skola, P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs, Origo, Latvijas Universitātes Atomfizikas un spektroskopijas institūts un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija.

Rīgas Biznesa skolā skolēni klausījās lekciju par nākotnes darbu. Lekcija bija interesanta. Bija 4 lektori, kas lekciju vadīja. Viens no viņiem bija šīs skolas absolvents. Viņš stāstīja kā ir mācīties RBS un kā viņš atrada savu sapņu profesiju. Citi lektori stāstīja par mākslīgo intelektu un profesijām, kas varētu parādīties tuvākajos 10 gados.

P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā skolēniem bija aktivitāte – izstaigāt muzeju un atrast priekšmetu, kas tika attēloti bildēs, nosaukumus. Muzejā arī bija Latvijas Sarkanā krusta punkts, kur varēja iepazīties ar pirmo palīdzību, kā arī izmēģināt savus spēkus mākslīgajā elpināšanā un sirds masāžā.

Origo iekšienē bija ar fiziku saistīti pasākumi. Ik katrs varēja “uzlādēties” ar elektrību, kā rezultātā mati cēlās stāvus, katram bija iespēja izveidot savu fizikas “makaronu”. Varēja arī klausīties ar fiziku saistītas lekcijas, kas notika turpat blakus.

LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtā varēja iepazīt fiziku no citas, ne tik ierastas, puses. Jau ieejot varēja redzēt sevi vecumdienās. Varēja redzēt arī kā tiek printēti arī objekti no 3D printera.

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā skolēniem un skolotājiem bija iespēja izmēģināt savas fiziskās spējas dažādos pārbaudījumos, piemēram, slēpošanā, velo braukšanā, šaušanā, svarcelšanā un daudz kur citur. Bija arī lekcija, ar paraugdemonstrējumiem, par sporta stundām kādas būs iespējamas nākotnē, projekta “Skola 2030” ietvaros.

Pasākums bija tiešām vērtīgs un vispusīgs. Mums, kā skolēniem, bija iespēja uzzināt daudz vairāk par mākslīgo intelektu, par nākotnes iespējamajām profesijām, par medicīnas vēsturi, par to, cik interesanta ir fizika un vairāk par sporta dažādībām.