Skolotāju diena Alojas Ausekļa vidusskolā

Skolotāju diena Alojas Ausekļa vidusskolā

4. oktobris Alojas Ausekļa vidusskolā bija īpaša diena. Jautāsiet: kāpēc?

12. klases skolēni sagādāja saviem skolotājiem pārsteigumu – no rīta aicināja savā klasē uz rīta kafiju vai tēju. Pirmo un otro stundu vadīja paši vidusskolēni, iepriekš konsultējoties ar skolotājiem, kurus aizvietoja. Stundas notika, skolēni mācījās, skolotāji atpūtās rudenīgi izrotātajā klases telpā.

Pēc divām novadītajām stundām ne viens vien jaunietis sarunās minēja, ka skolotāja profesija varētu būt kā rezerves variants profesijas izvēlē.

Pēcpusdienā pulcējāmies halles vestibilā uz 12. klases skolēnu sagatavoto koncertu.

Jaunieši runāja dzeju par rudeni, par noskaņu, par melodijām, par skolotāju… Skanēja atbilstošas dziesmas. Mēs, skolotāji un pensionētie skolotāji, patiešām jutāmies aizkustināti. Tik sirsnīgi tas bija!

Paldies 12. klases skolēniem un viņu palīgiem – 11.klases skolēniem –   par šo dienu!  Paldies skolotājai Anitai Roļskijai par dziesmu pavadījumu! Paldies skolotājai Līgai Aumeisterei par „”dziedošo” pārsteigumu!

12.klases audzinātāja Smaidīte Rudzīte