Alojas devītklasnieki Rīgā baudīja mūziku un izzināja Latvijas vēsturi

Alojas devītklasnieki Rīgā baudīja mūziku un izzināja Latvijas vēsturi

18. oktobrī Alojas Ausekļa vidusskolas 9. klases skolēni un audzinātāja A.Ķēniņa apmeklēja interesantu pasākumu Rīgā. Tas norisinājās projekta “Skolas soma” ietvaros.

Okupācijas muzejā skolēni apmeklēja izzinošu vēstures stundu un uzzināja par dzīvi padomju Latvijā. Jaunieši iejutās tā laika atmosfērā. Katram iepriekš bija jāsagatavo mājas darbs par to laiku. Jaunieši brīnījās par talonu sistēmu, tukšajiem veikalu plauktiem, padomju ideoloģijas tradīcijām.

Pēc pastaigas pa Vecrīgu, devāmies uz Kongresu namu, lai baudītu koncertu “Mūzika Tev”. Bija dzirdama dažādu žandru mūzika – klasiskā, džezs, reps. Īpaši atmiņā palika Daumanta Kalniņa, Beātes Zviedres, Edavārdi priekšnesumi. Ar dzejas lasījumiem priecēja Madara Gruntmane.

Diena bija piepildīta pozitīvām emocijām piepildīta. Paldies Inetai, Ilzei un šoferim Aivaram.

9.klases skolēni un audzinātāja A.Ķēniņa