Alojas Ausekļa vidusskolas sākumskolas skolēni zīmē Latviju

Alojas Ausekļa vidusskolas sākumskolas skolēni zīmē Latviju

Daudz skaistu un cildenu vārdu mēs varam lasīt latviešu dzejnieku sarakstītajos dzejoļos par Latviju. Dzejā mums tiek izstāstīts par Latvijas skaisto dabu, vēsturiskām atmiņām, par zaudējumiem karos, par bēģļu gaitām, dzīvi svešumā un šeit. Skolēni, lasot dzejoļus, mēģināja Latviju parādīt savos zīmējumos. Veiksmīgākie darbi tika izstādīti skolā izstādē. Izstādē var redzēt latviešu tradīcijas, dabas ainavas, salūtu, Latvijā dzīvojošus dzīvniekus, mājas un baznīcu torņus.

Paldies sakām darbu autoriem:

1.a klasē – Gabrielai Barkēvičai, Sārai Rozenbergai, Ievai Vīķei, Semīram Ududam, Artim Janišonim;

1.b klasē-Dārtai Dreimanei, Esterei Rozītei, Markusam Veidem, Robertam Beļakovam, Artūram Jurkam;

2.klasē – Līvai Miezītei, Patrīcijai Volkovai, Rodrigo Lapiņam, Samantai Dubrai, Reinim Grasbergam;

3.klasē – Amandai Kuģei, Kristiānai Būdai, Mārtiņam Ulmim, Jēkabam Ozolam, Kārlim Pētersonam;

4.a klasē- Sabīnei Liepiņai, Lienei Puidītei, Madarai Ulmei, Ancei Pilipāvičai, Edijam Jurašam;

4.b klasē – Ivitai Grīnvaldei, Amandai Rumjancevai un Sandijai Rozenbergai.

Sākumskolas MK vadītāja Inatra Vaļicka