Skolā raženi nosvinēta Mārtiņdiena

Skolā raženi nosvinēta Mārtiņdiena

9. novembrī skolā atzīmēja Mārtiņdienu – dienu, kad visi lauku darbi padarīti un var gatavoties ziemas saulgriežu gaidīšanai.

Sākumskolas skolēni Mārtiņdienas koncertam bija rūpīgi gatavojušies, jo droši tika skandētas dziesmas, izteiksmīgi deklamētas tautasdziesmas un ticējumi. Ar prieku skolēni iesaistījās arī rotaļās. Drosmīgākie bija tērpušies maskās. Paldies tiem, kuri uzdrīkstējās ierasties maskās un joprojām tur godā latviešu tradīcijas. Jau par tradīciju kļuvusi skolas Mārtiņu un Markusu sveikšana. Šajā mācību gadā skolā ir 4 Mārtiņi un 5 Markusi.

Vēlāk skolas ēdamzālē notika ilgi gaidītais Mārtiņdienas tirdziņš. Pirkt un pārdot gribētāju bija daudz. Pie mums tiešām notika īsts tirgus – valdīja kņada un liela rosība. Iepriekš visi tirgoties gribētāji tika aicināti pieteikt dalību tirdziņā. Katram vajadzēja sagatavot reklāmu, to izlikt visiem redzamā vietā skolas gaitenī. 

Milzīgs paldies vecākiem par atbalstu, gatavojoties tirdziņam!