Alojas vidusskolēni piedalījās valsts angļu valodas olimpiādē

Alojas vidusskolēni piedalījās valsts angļu valodas olimpiādē

30.oktobrī Limbažos norisinājās valsts 48.angļu valodas olimpiāde reģionos 10.-12.klasēm. Alojas Ausekļa vidusskolu Alojas, Limbažu un Salacgrīvas novadu posmā pārstāvēja Līga Zlaugotne, Keita Možvillo, Valts Rinalds Kokins un Māris Cinis.

Pēc ilgāka pārtraukuma olimpiāde tiek atkal organizēta valsts mērogā. Ir mainīts tās formāts, pievēršot uzmanību angļu klasiskajai literatūrai, ko parasti skolās nemāca. Šogad pirmo reizi olimpiādē bija arī diktāts no literārā darba, kurš tad arī daudziem bija izšķirošais uzdevums.

Apsveicam 11.klases skolnieci Keitu Možvillo ar iegūto 2.vietu . Keita ir arī uzaicināta piedalīties nākamajā valsts kārtā Rīgā 7.decembrī, kur skolēni analizēs angļu valodu literārajos darbos.


Vineta Tiltiņa, angļu valodas skolotāja