Kā Latvijas simto gadadienu atzīmēja Alojas Ausekļa vidusskolā

Kā Latvijas simto gadadienu atzīmēja Alojas Ausekļa vidusskolā

16. novembrī Alojas Ausekļa vidusskolā notika Latvijas simtgadei veltīts pasākums. Pirms svētku koncerta skolēni piedalījās zināšanu viktorīnā “100 jautājumi Latvijai”. Skolas sporta laukumā skolēni sadarbībā ar Alojas Dienas centru bija izveidojuši Latvijas kontūru, kurā ikviens varēja rādīt prasmi orientēties, proti, vajadzēja atrast dažādas Latvijas pilsētas. Sporta hallē notika lukturīšu darināšana. Tos vēlāk izvietojām Latvijas kontūrā, kas simboliski izgaismoja Latviju. Savukārt sākumskolas skolēni spēlēja spēli par Latviju, kurā arī vajadzēja rādīt zināšanas par savu valsti, novadu un pilsētu. Interesanta bija svētku toršu gatavošana. Šajā aktivitātē piedalījās visas Alojas Ausekļa vidusskolas klases kopā radot 15 gardas, interesantas un dažādi noformētas svētku tortes.

Pasākuma otrā daļa izvērtās muzikāla un svinīga. To atklāja skolas direktore Ina Šternfelde, uzrunājot klātesošos. Tika godināti pedagogi un skolas darbinieki, kuri iestādē strādā jau ilgus gadus (Sarmīte Rozīte, Inese Viļumsone un Lolitu Grizlovu). Tāpat sumināja 5. klases skolnieces Evelīnu Vanagu, Līvu Nemmi un viņu sociālo zinību skolotāju Lāsmu Volksoni par veiksmīgu dalību Valsts prezidenta rīkotajā konkursā “Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijas dzimšanas dienā”.  Pēc tam katra klase un arī skolotāju ansamblis priecēja visus klātesošos, dziedot latviskas dziesmas. Koncerta pirmās daļas noslēgumā visi cienājās ar skolēnu gatavotajām tortēm.

Kopā ar Ozolmuižas skolēniem klausījāmies projekta “Skolas soma” piedāvāto vīru kopas “Vilki” koncertu. Skolēni uzzināja interesantas lietas par senajiem mūzikas instrumentiem, klausījās karavīru dziesmas. 

Skolēnu atziņas pēc koncerta:

  • Bija interesantas dziesmas, patika ieroči un iepazinos ar neredzētiem mūzikas instrumentiem (1.b)
  • Ļoti labs un informatīvs koncerts, kaut kas nebijis (11.kl.)
  • Izcili labs koncerts(9.kl)
  • Man patika klausīties šo koncertu (9.kl)
  • Nezināju, ka senās dziesmas var būt tik interesantas!(8.a kl.)
  • Ļoti patika koncerts!
  • Laba koncertlekcija, patika tērpi, instrumenti, zobens,
  • Gribējās ilgāk klausīties senās dziesmas.
  • Labākais,ko biju dzidējis!
  • Skaists koncerts!

Jau krietni pirms svētkiem, skolas saime čakli darbojās, lai svētki izdotos lieliski. Skolā tika rīkoti dažādi radoši un izzinoši konkursi un aktivitātes. Plašāk par tiem variet lasīt Alojas Ausekļa vidusskolas mājas lapā www.aavsk.lv

Paldies par patriotisko svētku organizēšanu Vecāku padomei, Alojas Dienas centra vadītājai Gunai Krūmiņai, īpaši skolotājām Anitai Roļskijai, Inatrai Vaļickai un Inetai Lopenovai, Jānim Voicišam un jaunsargiem, klašu audzinātājiem, skolas administrācijai, skolēniem, vecākiem un ikvienam, kurš iesaistījās pasākuma rīkošanā.