Alojas Ausekļa vidusskola šogad svinēja Valentīna dienu

Alojas Ausekļa vidusskola šogad svinēja Valentīna dienu

Svinības sākās ar sākumskolu, kuri 14. februārī taisīja apsveikumus un rakstīja vēstules, kuras vēlāk lika Valentīna dienas pastā. Vēlāk skolnieki dejoja un lika sirsniņveida puzli. Dejas bija diezgan interesantas, bet vairāk vajadzēja padomāt liekot puzli, jo ne visi ar to spēja tikt galā. Ņemot vērā lielo atsaucību – skolēnu dome kopā ar skolotāju Inetu nolēma, ka nākamgad Valentīna dienas ballē tiks aicinātas pievienoties arī 4. klašu skolniekus, bet tirdziņā visa sākumskola.

Nākamajā dienā notika Valentīna dienas balle. Ballē piedalījās 5.-12. klašu skolēni. Skolēni pirms balles tika informēti, ka notiks klašu galdiņu konkurss, kurā vērtēs galdiņu noformējumu, atbilstoši tematikai. Šajā konkursā vinnēja 9. klase. Balles laikā notika vēl citi vairākas atrakcijas, kuros noskaidrojām vislabākos pārus. Piemēram, “deja ar balonu”, “komplimentu jūra”, “atmini dziesmas vārdus” un citi konkursi. Skolotāja Ineta arī mācīja deju visiem balles dalībniekiem, izdejojās pilnīgi visi balles apmeklētāji, arī skolotāja Ineta un skolas direktore Ina. Balles laikā tika noskaidroti arī “Alojas Ausekļa vidusskolas Mr&Ms 2019”, šo titulu šogad ieguva 7. klases skolēni Tīna Dalka un Jānis Siktārs. Pēc balles pirmās daļas tika atvērtas durvis uz fotostūri, kur tika fotogrāfēti konkursu uzvarētāji.

Liels paldies par mūziku balles laikā Ilgvaram, par fotogrāfēšanu Līgai (10. klase), par pasākumu organizēšanu skolēnu domei un liels paldies arī Inetai Lopenovai, par ļoti lielu atbalstu balles organizēšanā, paldies arī Alojas Ausekļa vidusskolai par balvām!

Dāvis Daniēls Vildiņš