Pavasara talkā skolēni sakopa skolas teritoriju

Pavasara talkā skolēni sakopa skolas teritoriju

18. aprīlī Alojas Ausekļa vidusskolas skolēni rosījās skolas apkārtnē, jo notika pavasara talka. Talkas laikā 1.A.,1.B un 2. klases skolēni skolas parkā lasīja koku zarus. 3.,4.A un B klases skolēni sakopa rotaļlaukumu-grāba pērnās lapas un ozolzīles, slaucīja laukumus, uz kuriem atrodas aktivitātes, bet 5.,6.,7.,8.A un B klases, 9.,10.,11.klase palīdzēja sakopt gan skolas pagalmu, ceļu uz autoostu, gan sporta laukumā izlīdzināt kurmju rakumus. Savukārt, 12.klases tradīcija-sakopt skolotāja, novadpētnieka un novada sabiedriskā darbinieka Kārļa Antona Galeviusa mājas pagalmu.

Skolēnu domes pārstāvji talkoja skolas telpās – gatavoja uzrakstus, norādes un virzienus rādītājus, ko izvietot kāpņu telpās. 

12.klases ikgadējā talka

Klāt jau atkal ir pavasaris… Zeme sāk atmosties pēc ziemas miega, un tā gaida palīdzību no cilvēkiem. Tā nu Alojas Ausekļa vidusskolas 12.klases skolēni un klases audzinātāja jau sesto pavasari  devās palīgā sakopt pamestu teritoriju Alojā, sauktu Galeviusa dārzs. Patiesībā mēs bijām tikai palīgi, ierosme šim lielajam darbam pieder mūsu bijušā klasesbiedra Kristera mammai Inetai Miezītei.

Šopavasar talka notika 12.aprīļa pēcpusdienā. Apņēmības pilnie divpadsmitie bija gatavi sākt darbu. Meitenes un skolotāja ķērās pie grābekļiem, lai savaldītu mazās negantās lapas, bet puiši kopā ar Ivaru Melbārdi zāģēja vecos kokus. Sarunām čalojot un smiekliem izskanot, pienāca vakars.

 Šī bija lieliska mūsu klases tradīcija, kurai diemžēl pienākusi pēdējā reize. Bet kopā būšanas mirkļus un mazos sasniegumus, ko paveicām, nespēsim aizmirst vēl ilgu laiku.

12.klases skolēni un audzinātāja saka milzīgu paldies Inetai Miezītei, par to ka viņa mūs uzrunāja un aicināja talkā kaut kad vēl 7.klasē, un pēc lielās darba darīšanas notika jaukas sarunas un cienasts.

Vairāk šādus labus darbus pasaulē!

Ar mīlestību un smaidiem uz lūpām,

divpadsmitā klase, 12.klases skolniece Marta Čukure