Zaļajā klasē notika Lieldienu aktivitātes

Zaļajā klasē notika Lieldienu aktivitātes

18.aprīlī Alojas Ausekļa vidusskolas sākumskolas bērni pulcējās Lieldienu pasākumam.

Viss sākās ar paslēpto olu meklēšanu skolas sporta laukumā un birzītē. Zaķim bija izbirušas gan krāsainās, gan šokolādes olas. Acīgākie meklētāji, kuri atrada visvairāk olu, saņēma arī nelielu saldo balvu .

Tad visi pulcējās Zaļajā klasē uz dažādām Lieldienu aktivitātēm. 1.a klase (sk.L.Volksone) un 1.b klase (sk.A.Kalnmača) sāka ar olu nešanas stafeti, 4.a un 4.b klases (I.Lopenova un M.Bašena) sacentās olu ripināšanas stafetē, 2.klase ( L.Kokina) spēlēja „gaiļu cīņas”, 3.klase (S.Rozīte) palīdzēja vadīt spēles un paši piedalījās gan stafetēs,gan mērķi mešanā.Kad visas spēles bija izspēlētas, sapelnītas saldās balvas un Lieldienu uzlīmes,tad visi piedalījās olu kaujās  un olu ēšanā.

Nu Lieldienu brīvdienas varēja sākties!

Sk.Sarmīte Rozīte