Skolas 1.-4.klašu korim 2.pakāpes diploms koru konkursā

Skolas 1.-4.klašu korim 2.pakāpes diploms koru konkursā

27. martā Limbažu Bērnu un jauniešu centrā notika Skolu jaunatnes koru konkurss. Koru sniegumu vērtēja žūrija: kordiriģents, Latvijas Radio kora mākslinieks N.Ķirsis, Salacgrīvas mūzikas skolas direktore K.Borozdina un mūzikas pedagoģe Z.Martinsone.

Žūrija uzslavēja Alojas Ausekļa vidussskolas 1.-4.klašu kora vokālo sniegumu un dziesmu muzikālo izpildījumu. Īpaši priecēja kora vizuālais tēls un vienotie skatuves tērpi.

Alojas Ausekļa vidusskolas koris ieguva 2.pakāpi, 38,6 punktus. Šogad žūrija bija ļoti stingra. Atzinīgi novērtēja koru priekšnesumus, bet 1.pakāpi nevienam korim 1.-4.klašu un 5.-12.klašu grupā nepiešķīra.

Paldies Līvas mammai Inetai Miezītei un skolotājai Inetai Lopenovai par atbalstu konkursa dienā!  Paldies 1.-4.klašu audzinātājām par atsaucību, gatavojoties koru konkursam!

Anita Roļskija, Alojas Ausekļa vidusskolas 1.-4.klašu kora diriģente