Orientēšanās pasākums Alojas Ausekļa vidusskolā

26.aprīlī Alojas Ausekļa vidusskolā norisinājās pasākums, kuru organizēja un vadīja jaunsargi un 8.a klases skolēni.

Organizatori izplānoja  dažādām interesēm atbilstošas aktivitātes, piemēram ,fiziskā sagatavotība, sprints, bumbiņas mešana un arī orientēšanās sports.

Orientēšanās pasākuma plānošana 8.a klasē notika ilgā laika posmā, jo gribējās, lai tas paliktu atmiņā visiem – gan organizatoriem, gan dalībniekiem. Elīna Krūmiņa izveidoja nolikumu un fotogrāfiju lapas , Ansis Siliņš fotografēja. Klasesbiedri atbalstīja startā un finišā.

Ne viss gāja kā bija plānots, taču aktivitāšu dalībniekiem pasākums patika.

Šajā pasākumā piedalījās skolēni no 5. līdz 10. klasei. Aktīvākā bija 5. klase, piedalījās 81% skolēnu.

Taču vislabāk veicās 8.b klasei, kuri ieguva pirmo vietu orientēšanās sacensībās. Otro vietu ieguva  9. klase, trešā vieta -10. klasei.

Vairāki pasākuma dalībnieki izteica vēlmi biežāk rīkot dažādas aktivitātes, jo šādas nodarbes ietilpst daudzu interesēs.

Kopumā šis pasākums bija pavadīts draudzīgā noskaņojumā, pilns ar dažādiem jaukiem mirkļiem.

Sabīna Kozlovska, 8.a klases skolniece

*fotogrāfijas tiks pievienotas