Alojas Ausekļa vidusskola lepojas ar sasniegumiem

Alojas Ausekļa vidusskola lepojas ar sasniegumiem

Mācību priekšmetu olimpiāžu laiks sākas jau decembrī, tad pakāpeniski tas paliek intensīvāks, līdz martā sasniedz kulmināciju.  Skolotāji uzrunā skolēnus, un skolēni brīvprātīgi pieņem lēmumu, kurās olimpiādēs piedalīties. Tā ir arī papildus slodze skolēniem, jo bieži sanāk, ka vieni un tie paši skolēni labprāt piedalās vairākās olimpiādēs.

2018./2019.mācību gads ir godalgām bagāts. Kārtējo reizi mēs varam lepoties ar talantīgiem un erudītiem jauniešiem. Paldies skolotājiem, kuri mudina un motivē skolēnus parādīt savas zināšanas.

Lepojamies ar 1.vietas ieguvēju starpnovadu olimpiādē ekonomikā Valtu Kokinu (sk.D.Vilne). Puisis godam pārstāvēja Alojas Ausekļa vidusskolu arī valsts ekonomikas olimpiādē, kur tikai viens punkts šķīra no godalgotas vietas. Tāpat 1.vietu latviešu valodā ieguvusi Monta Grīnberga. Monta piedalījusies arī valsts olimpiādē (sk.I.Vītola). Montai 1.vieta arī vēstures olimpiādē (sk.L.Moderniece).

Kā katru gadu, veiksmīgi starti arī matemātikā: 1.vieta Kārlim Pētersonam (sk.S.Rozīte) un Reinim Kušķim (sk.S.Mangulsone). Jāpiebilst, ka Kārlis Pētersons ieguva 3.vietu Vidzemes reģiona matemātikas olimpiādē.

Ar 2.vietām krievu valodā var lepoties Sabīna Kozlovska un Gabriels Kukutis (sk.S.Rudzīte), Haralds Siktārs ekonomikā (sk.D.Vilne), Herta Balode vizuālā mākslā (sk.K.Līsmane), Keita Možvillo un Markuss Ustrisovs angļu valodā (sk.V.Tiltiņa).

3 vieta Emīlam Grīnbergam mājturības un tehnoloģiju olimpiādē (sk.J.Alps), kā arī atzinība matemātikas olimpiādē. Zemgales reģiona olimpiādē atzinības Keitai Možvillo, Valtam Kokinam (sk.V.Tiltiņa) un Dārtai Lūsei (sk.Z.Ādamsone), Hertai Balodei atzinība latviešu valodas olimpiādē (sk.I.Vītola) un Markusam Sipko matemātikas olimpiādē (sk.S.Mangulsone). Ģeogrāfijas olimpiādi pārstāvēja komanda – Harijs Liepiņš, Marija Jenča, Krista Fiļipova. Tur jaunieši ieguva atzinību (sk.A.Ķēniņa).

Skola arī lepojas ar augstiem sasniegumiem sportā un vizuālā mākslā. Paldies uzņēmējiem, kuri dāvāja prieku šiem skolēniem, sarūpējot naudas un piemiņas balvas.

Alojas Ausekļa vidusskola ir skola, kas spēj konkurēt gan ar lielajām pilsētu vidusskolām, gan ģimnāzijām. Mūsu talantīgie skolēni un pedagogi iznesīs skolas vārdu valstī, kļūstot par savas valsts cienīgiem pilsoņiem.

Direktores vietniece mācību jomā Inatra Vaļicka