Alojas Ausekļa vidusskolas interešu izglītības pulciņi 2019./2020. m.g.

Alojas Ausekļa vidusskolas  interešu izglītības pulciņi 2019./2020. m.g.

2019./2020. m.g. Alojas Ausekļa vidusskola piedāvās skolēniem šādus bezmaksas interešu izglītības pulciņus:

2.- 12.klašu zēnu ansamblis (sk.Anita Roļskija)
Meiteņu ansamblis 5. – 9.kl. 
Ceļu satiksmes noteikumi. Ceļā ar velosipēdu.* (sk.Aija Kalnmača)
Tautas deju kolektīvs “Resgalīši” 3. – 6.kl. (sk.Maija Drozda)
Tautas deju kolektīvs “Resgalīši” 1. – 2.kl. (sk.Maija Drozda)
“No fotogrāfijas līdz datorgrafikai” 6. – 12.kl. (sk.Linda Bēce)
1.-4.kl. koris (sk.Anita Roļskija)

*Aicinām vecākus iesniegumu formas jautāt klašu audzinātājiem.

Interešu izglītības pulciņi ar daļēju vecāku līdzmaksājumu:

Robotika 1.-2.kl., 3.-5.kl. (nodarbības nodrošinās Robotikas skola “ROBO HUB”)
Projekta “Esi Līderis” interešu izglītības programma “STARTS” 7.-9.kl. (sk.Liāna Lilenblate-Sipko)

!!! Sīkāka informācija būs pieejama septembrī.

Alojas novada sporta skola piedāvā šādus interešu izglītības pulciņus:

Basketbols 7. – 12.kl. 
Vispārējā fiziskā sagatavotība 2.-5. kl.
Vispārējā fiziskā sagatavotība 6.-12.kl.
Ugunsdzēsības sports