Alojas Ausekļa vidusskolas skolēni piedalījās Eiropas Zinātnieku naktī

Alojas Ausekļa vidusskolas skolēni piedalījās Eiropas Zinātnieku naktī

27.septembrī Alojas Ausekļa vidusskolas 9.a, 10. un 11. klases skolēni kopā ar audzinātājām Smaidīti Rudzīti un Aiju Kalnmaču devās mācību ekskursijā uz Rīgu, lai piedalītos Eiropas Zinātnieku nakts pasākumos.

Pirmā pietura bija Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs BMC. Mūs sagaidīja pasākuma koordinatore. Jaunieši saņēma apmeklētāja kartītes, kuras tika aizpildītas, piedaloties dažādos eksperimentos, veicot praktiskus uzdevumus, pētot šūnu uzbūvi. Piemēram, zemenei veicot DNS testu, uzzinot, kas ir biobanka, veicot eksperimentus ar ķīmiskām vielām.

Nākamā pietura LU Botāniskais dārzs. Apmeklējām Tropu māju. Pirmo reizi redzējām dzīvos akmeņus! Tie ir augi, kas aug ļoti lēni un, tiešām, līdzinās akmeņiem, turklāt vēl zied dažādās krāsās.

Trešā pietura RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs. Varējām izmēģināt, kā sniegt pirmo palīdzību nelaimes gadījumā, plombēt zobu, elpināt manekenu utt.  Pārliecinājāmies, ka rokas jāmazgā ilgi un rūpīgi, jo zilajā gaismā varējām redzēt, cik daudz mikrobu ir uz mūsu rokām.

Pēdējā pietura LU Zinātņu māja. Iespējams, šajā ēkā kāds no jauniešiem turpinās studijas.

Ekskursija deva iespēju iepazīt atsevišķas zinātnes nozares. Esam pateicīgi, ka  skola mūs atbalstīja šajā pasākumā.

                                                                 9.a klases audzinātāja Smaidīte Rudzīte