Pedagogu kolektīvs atzīmēja Skolotāju dienu

Pedagogu kolektīvs atzīmēja Skolotāju dienu

6. oktobrī Latvijā svin Skolotāju dienu. Starptautiskā skolotāju dienu, kas pēc Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) iniciatīvas 1994. gadā tika pasludināta par starptautisku svinamo dienu, svin dažādās pasaules valstīs, tikai atšķirīgos datumos. Pie mums Skolotāju diena ir pirmajā oktobra svētdienā.

Alojas Ausekļa vidusskolā Skolotāju dienai 12.klases skolēni bija rūpīgi gatavojušies. Skolotājiem bija iespēja atkal justies kā skolēniem, jo bija iespēja piedalīties vidusskolēnu vadītajā mācību stundā.

Tā bija gatavota, balstoties uz jauno kompetenču pieeju. Mācību stunda apvienoja literatūru, vizuālo mākslu un drāmas nodarbību. Skolotājiem nācās uzrakstīt dzejoli un to ilustrēt. Paveikto pēc tam prezentēja. Prezentācijas laikā bija jāizmanto emociju, ar kuras palīdzību darbs jaatslpoguļo. Tas sagādāja lielu sajūsmu. 

Pasākumu organizēja 12.klases skolēni un viņu klases audzinātāja Ina Šternfelde. Skolēni bija pozitīvi pārsteigti par savu skolotāju lielo atsaucību un vēlmi iesaistīties. 

Savukārt, nākamajā dienā skolotāju kolektīvs devās pieredzes apmaiņas braucienā uz jaunuzcelto Ādažu sākumskolu un privātskolu “Patnis” Rīgā. Braucienā gūtais deva jaunas idejas un iedvesmoja turpmākajam darbam.

Sagatavoja 12.klases skolēni