Alojas Ausekļa vidusskolas skolēniem jauni sporta parādes tērpi

Alojas Ausekļa vidusskolas skolēniem jauni sporta parādes tērpi

Oktobra otrajā nedēļā Alojas Ausekļa vidusskolas sportisti saņēma 34 jaunus sporta tērpus. Glītos un ar skolas logo apdrukātos tērpus skolēniem sagādāja biedrība “Atbalsts Alojas Ausekļa vidusskolai”, piedaloties Alojas novada domes nevalstisko organizāciju projektu konkursā (projekta nosaukums “Viens par visiem, visi par vienu!”).

Jau vairākus gadus skolēni darbojas ugunsdzēsības un vieglatlētikas pulciņos. Dažādās sacensībās iegūtas godalgotas vietas, piedaloties starpnovadu, Vidzemes novadu, Latvijas un starptautiskās sacensībās.

Lai nodrošinātu skolēnus ar piemērotiem sporta tērpiem, biedrība projektu konkursā ieguva 500 EUR atbalstu, bet 700 EUR bija biedrības un dažādu sponsoru līdzfinansējums.

Biedrības valdes priekšsēdētāja Ineta Miezīte stāsta, ka jauniegūtie sporta tērpi kalpos kā iesildīšanās un parādes tērps sacensībās. Tie prezentēs skolu, Alojas novadu un sporta veidu.

Saņemot jaunos tērpus, uzlaikošanas brīdī klāt bija ne tikai biedrības valdes priekšsēdētāja Ineta Miezīte, sporta skolotājs Imants Dalka, bet arī paši sportisti. Skolēniem jaunie tērpi patika, šķita ērti un krāsaini. I.Miezīte: “Šie sporta tērpi ir no ļoti kvalitatīva materiāla, tie kalpos ilgi. Katru tērpu rotā skolas logo, kas iestrādāts uzšuves tehnikā.”

 

Liānas Lilenblates-Sipko teksts un foto