LLU Attīstības fonda stipendiātu vidū mūsu absolvents Klāvs Elsiņš

LLU Attīstības fonda stipendiātu vidū mūsu absolvents Klāvs Elsiņš

7.oktobrī LLU Jelgavas pilī tika sveikti 2019. gada Attīstības fonda stipendiāti. Dažādu stipendiju programmu apliecības saņēma 13 universitātē studējošie, kuri, būdami aktīvi un studējot ar ļoti labām sekmēm, turpmākā pusgada vai gada laikā ik mēnesi saņems stipendiju. Tās apjoms un izmaksas mērķis katrā programmā ir atšķirīgs, taču visu mecenātu misija ir atbalstīt studentus viņu centienos iegūt augstāko izglītību.

“Stipendijas saņemšana ir svarīgs punkts ikvienam studentam, ko ierakstīt savā lietišķajā biogrāfijā jeb CV. Kāpēc par to jāstāsta citiem un jālielās? Jūs spējāt sasniegt tādus rezultātus, lai kāds, no malas jūsu paveikto vērtējot, jums sniegtu atbalstu. Reizēm atbalsts nav vajadzīgs nemaz tik liels, lai cilvēks spētu izdarīt daudz vairāk. Šis atbalsta finansējums jums palīdzēs būt labākiem studentiem un darbiniekiem. Iespējams, nākotnē paliksiet augstskolā un arī augstskolai palīdzēsiet kļūt labākai. Rainis reiz ir teicis: “Gūt var dodot, gūt var ņemot. Dodot gūtais neatņemams.” Mēs redzam jūsu attīstību nākotnē un ceram, ka nākotnē arī jūs varēsiet sniegt atbalstu kādam, kam tas nepieciešams,” uzrunājot un sveicot stipendiātus, teica LLU studiju prorektors Aigars Laizāns.

Svinīgajā pasākumā stipendijas apliecības tika izsniegtas desmit stipendiju programmās, ko pārvalda LLU Attīstības fonds: Alfrēda Seržāna stipendija, Artūra un Ērikas Gerhardu stipendija, Latvijas Agronomu biedrības stipendija, SIA “Latvi Dan Agro” stipendija, LLU Studējošo pašpārvaldes stipendija, Mirdzas Oškalnes stipendija, AS “Rīgas dzirnavnieks” stipendija, Jāņa Rūvalda stipendija, Vagneru ģimenes stipendija un LLU Senāta stipendija.

Vagneru ģimenes stipendija paredzēta studējošajiem lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, lauksaimniecības inženierzinātnes un vides zinātnes nozarēs, un tās mecenāti ir Vagneru ģimene. Stipendiju ieguva Lauksaimniecības fakultātes 2. kursa students Klāvs Elsiņš no Alojas novada. Students ir izvēlējies specializāciju laukkopībā un gatavojas kļūt par agronomu, turklāt ir sabiedriski aktīvs, vada fakultātes studējošo pašpārvaldi, spēlē LLU Studentu teātrī un pārstāv fakultāti vieglatlētikas sacensībās.

Par savām aktivitātēm Klāvs raksta: “Dzimis un audzis vecāku zemnieku saimniecībā, kurā vēl aizvien palīdzu vecākiem ar darbiem. Nācu uz LLU, lai iegūtu zināšanas un pieredzi, ar ko pilnveidot vecāku saimniecību. Taču studiju laikā cenšos maksimāli arī pilnveidot sevi kā personību un piedalīties pašpārvaldes pasākumos, kā arī palīdzu tos organizēt. Esmu uzņēmies arī studentu semināra “Izrāviens 2019” organizēšanu. Šogad apgūstu studiju kursu “Bioloģiskā laukkopība un augļkopība”, nākamajā semestrī arī apgūšu bioloģisko lopkopību, lai varētu pretendēt uz Bioloģiskās saimniecības sertifikāta iegūšanu.”

LLU Attīstības fonds ir nodibinājums, kas īsteno stipendiju programmas studējošajiem, mācībspēkiem un izciliem zinātniekiem par saziedotajiem līdzekļiem un to dibinājis LLU Senāts.  Līdzekļus stipendiju programmām fonds iegūst no fizisku personu, uzņēmumu ziedojumiem vai universitātei novēlētiem mantojumu fondiem. Par iespējām kļūt par fonda mecenātu lūgums sazināties ar Attīstības fonda vadību. Vairāk informācijas: https://www.llu.lv/lv/attistibas-fonds.