Skolēni iesaistījās akcijā “Labo darbu nedēļa”

Skolēni iesaistījās akcijā “Labo darbu nedēļa”

No 7. līdz 13. oktobrim labdarības organizācija “Palīdzēsim.lv” rīko akciju “Labo darbu nedēļa”. Labo darbu nedēļas laikā sabiedrība tiek aicināta sniegt atbalstu līdzcilvēkiem, dzīvniekiem vai sabiedrībai un vairot palīdzēšanas kultūru Latvijā.

Ar Labo darbu nedēļu organizatori vēlas mudināt ikvienu labiem darbiem, parādīt, cik viegla, patīkama un aizraujoša var būt palīdzības sniegšana, un cik tā ir nozīmīga.

Alojas Ausekļa vidusskolā šonedēļ labos darbus darīja 2.a, 5.b un 6.klases skolēni.

2. klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Lāsmu Volksoni sakopa skolas tuvējo apkārtni un bērnu spēļu laukumu. Viņu guvums – 2 lieli atkritumu maisi ar papīriem, plastmasas izstrādājumiem un pudelēm.

Piektās klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Inetu Lopenovu sagādāja ķirbjus, ko nogādāja Alojas veselības aprūpes centrā. Tur mitinās vecie ļaudis. Ķirbji noderēs maltītes gatavošanai un radošo darbnīcu aktivitātēm.

Savukārt 6.klase kopā ar audzinātāju Liānu Lilenblati-Sipko skolas teritorijā vāca krāsainās kļavu lapas, ko vēlāk nospiedām vecajos žurnālos. Konkursa organizators Alojas kultūras nams gludās un izžāvētās lapas izmantos jaunrades dziesmu konkursa “Kas mēs bijām, būsim, esam” norises vietas dekorēšanā.

 

Sagatavoja Liāna Lilenblate-Sipko, Ineta Lopenova