Alojas Ausekļa vidusskolas jaunieši uzsākuši mācības „Panākumu universitātē”

Alojas Ausekļa vidusskolas jaunieši uzsākuši mācības „Panākumu universitātē”

26. septembrī divpadsmit Alojas Ausekļa vidusskolas jaunieši no 9. un 10. klases uzsāka savas gaitas profesionālās pilnveides izglītības programmā  „Panākumu universitāte”.

Šajā programmā jauniešiem būs iespēja visa mācību gada garumā piedalīties 8 lekciju ciklā, kuras ļaus gūt pieredzi, tiekoties klātienē ar sabiedrībā pazīstamiem un pieredzējušiem uzņēmējiem, politiķiem, aktieriem, mūziķiem, žurnālistiem un citu dažādu profesiju pārstāvjiem, kā arī veicinās jauniešos prasmi gūt personīgos panākumus. Tā būs lieliska iespēja iepazīt profesiju daudzveidību un iegūt pieredzi aktīvi līdzdarboties, uzdodot sev svarīgus jautājumus lektoriem. Iegūtā pieredze, cerams, būs virzītājs jauniešu personības attīstīšanā un redzes loka paplašināšanā.

                                                         Skolotāja Smaidīte Rudzīte