Bibliotekārā stunda 6.klasei „Ko tu zini par Latviju?

Bibliotekārā stunda 6.klasei „Ko tu zini par Latviju?

13.novembrī 6.klases skolēni viesojās Alojas pilsētas bibliotēkā, lai kopīgi darbotos, parādītu savas prasmes informācijas meklēšanā un iegūšanā, par pamatu ņemot grāmatu. Sākumā skolēniem bija iespēja atkārtoti iepazīties ar bibliotēkas noteikumiem, sniegtajiem pakalpojumiem, krājuma struktūru, dažāda veida izstādēm.

Bibliotēkas lasītavā skolēni iepazinās ar plašu, tematisku grāmatu izstādi par Latviju. Izstādē bija izvietotas uzziņu, nozaru un daiļliteratūras grāmatas. Šīs grāmatas tika izmantotas kā informācijas meklēšanas sistēma, kurā skolēniem vajadzēja orientēties, lai parādītu savu prasmi precīzas uzziņas iegūšanā. Ar iegūto uzziņu tika iepazīstināti arī klasesbiedri.

Noslēgumā skolēni dalījās 3 grupās, un varēja sākties erudīcijas spēle – jautājumi par Latviju. Spēlē katrs varēja pārbaudīt savas zināšanas vai iegūt jaunu uzziņu par Latvijas vēsturi, ģeogrāfiju, dabu, zinātni, kultūru, sportu un citiem jautājumiem. Spēles gaitā varēja pārbaudīt arī grupas saliedētību.

Paldies bibliotekārēm!

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Līga Kokina