Latviskā sajūta mūsu ikdienā

Latviskā sajūta mūsu ikdienā

Novembris ir Latvijas svētku mēnesis, un tam par godu laikraksts „Auseklis” aicināja lasītājus pastāstīt par to, kas ikdienā sniedz latviskuma sajūtu.

Latviešu valodas stundā informēju savus 9.a klases skolēnus par iespēju piedalīties Radošajā pieturā un pastāstīt par sev tuvām un mīļām lietām, kas rada latviskuma sajūtu. Skolēni bija atsaucīgi. Viņi rakstīja gan par Latvijas karogu – brīvības simbolu, gan par ģimenes lauku mājām, kur vienmēr sagaida ome ar cienastu un kur zemenes ir sārtākas un saldākas, kā citur, gan par tautisko saktiņu, ko piesprauž, dejojot tautisko deju kolektīvā. Dažiem sveces simbolizē mājīgumu, cits priecājas par mežu, kas ir Latvijas ainavas sastāvdaļa un kur paši var salasīt sēnes un ogas gardam ievārījumam. Vēl kādam ļoti nozīmīgs liekas īpaši balansēts metamais kauliņš, ko vecākiem dāvināja viņu kāzu dienā vedēju pāris. Kāds skolēns, kurš brīvo laiku labprāt pavada makšķerējot, ir sajūsmā par vareno Burtnieka ezeru.

Esmu pateicīga savām audzēknēm Līgai Ozoliņai, Kristiānai Midrei, Megijai Upatniecei, Tīnai Evelīnai Rudzītei par to, ka meitenes savus stāstus aizsūtīja uz laikraksta redakciju un pievienoja arī tēmu raksturojošus attēlus, un piektdienas, 22. novembra, „Auseklī” varēja tos izlasīt. Tīna Rudzīte saņems arī apgāda Zvaigzne ABC dāvinātu grāmatu.

                                                                9.a klases audzinātāja S. Rudzīte