Devītklasnieki mācījās uzstāties publiskās runas nodarbībās

Devītklasnieki mācījās uzstāties publiskās runas nodarbībās

9.decembrī Alojas Ausekļa vidusskolā visa novada devītklasnieki tikās radošajā darbnīcā “Mana runa pārliecina”, ko vadīja pieredzējušais pasākuma vadītājs un improvizators Krišjānis Berķis no Horeogrāfu asociācijas.

Nodarbībā skolēniem nācās uzstāties publikas priekšā, runāt, improvizēt. Uzstāšanās publikas priekšā skolēniem allaž ir sagādājusi grūtības, jo jāatstāj sava komforta zona, jāļauj sevi vērtēt klasesbiedriem, skolotājiem. Dzīvē publiskās runas prasmes ir ļoti svarīgas.

Tikšanās ar lektoru sākās ar dažādiem skaņas vingrinājumiem un mēles mežģiem. Ne visiem šāda vingrināšanās ir ierasta lieta, tāpēc daudzi mulsa. Vēlāk nodarbības gaitā skolēni Krišjāņa vadībā caur jokiem un smiekliem, ar dažādu uzdevumu palīdzību apguva publiskās uzstāšanās mākslas pamatprincipus.

No skolēnu atziņām pēc nodarbības:

  • man ļoti patika, gribētu vairāk šādu nodarbību;
  • gribētos, lai lektors atbrauc vēl;
  • man patika tas, ka bija iespēja pārvarēt bailes un neviens arī nespieda iet priekšā uzstāties;
  • sākums (mēles mežģi) man īsti nepatika;
  • nodarbība uzlaboja man dienu;
  • uzzināju vairāk par Stand up;
  • patika runas un dikcijas uzlabošanas tabula;
  • atraktīvas un oriģinālas spēles;
  • bija interesanti uzzināt, ko citi skolēni no citām skolām stāsta.

Radošā nodarbība notika, pateicoties projektam “Latvijas skolas soma” un direktores vietniecei audzināšanas jomā Inetai Lopenovai.

Sagatavoja Liāna Lilenblate-Sipko