1.semestri skolā noslēdza ar Ziemassvētku koncertiem

1.semestri skolā noslēdza ar Ziemassvētku koncertiem

19. un 20.decembrī Alojas kultūras namā skolas kolektīvs ar skaistiem un sirsnīgiem koncertuzvedumiem noslēdza šī mācību gada 1.semestri. 

19.decembrī Ziemassvētku pasākumā tikās 1. līdz 5. klašu skolēni, vecāki un viņu skolotāji. Katra klase rādīja kādu pašu sagatavotu priekšnesumu, lai pēc tam sagaidītu Ziemassvētku vecīti. Ar izrādi par gražīgo Ziemassvētku vecīti uzstājās Vilzēnu tautas nama jauniešu amatierteātris “Knaģīši”, dziedāja zēnu anasamblis.

Turpinot skolas tradīciju, skolas vadība sveica tos skolēnus, kuri pirmajā semestrī uzrādījuši labus un teicamus rezultātus mācībās. Skolēni saņēma pateicības rakstus un Alojas novada domes naudas balvas, ko ik semestri piešķir skolēniem par labām un teicamām sekmēm. Tiesa, balvas naudas izteiksmē, saskaņā ar nolikumu, saņem skolēni no 5.klases.

Savukārt, 20.decembrī uz svētku koncertu pulcējās 6. līdz 12. klašu skolēni. Klašu kolektīvi izdziedāja savas mīļākās Ziemassvētku melodijas, uzstājās skolas zēnu ansamblis, kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Resgaļi”, bet 11.klase kopā ar skolotāju Inetu Lopenovu un skolēnu ģimenēm izspēlēja izrādi “Vecīša cimdiņš”. Izrāde izpelnījās skatītāju ovācijas un atzinību. Tika sumināti mācībās čaklākie skolēni, tāpat atzinības saņēma arī skolēni, kuri papildu ikdienas mācībām, pildījuši uzdevumus dažādās mācību priekšmetu jomās portālā www.uzdevumiem.lv. 

Pēc koncerta skolēni izdejojās diskotēkā, lai pēc tam dotos divu nedēļu atpūtā un atgrieztos skolā ar jauniem spēkiem un enerģiju. 

Skolas kolektīvs teic paldies Alojas kultūras nama vadītājai Inetai Laizānei, mūzikas skolotājai Anitai Roļskijai un visiem pārējiem labajiem cilvēkiem, kuri pielika roku, lai Ziemassvētku koncerti priecētu ikvienu.

Sagatavoja Liāna Lilenblate-Sipko

Foto: A.Kalnmača, I.Šternfelde, L.Lilenblate-Sipko