Alojas Ausekļa vidusskolas skolēni projekta “Latvijas skolas soma” izglītojošās nodarbībās

Alojas Ausekļa vidusskolas skolēni  projekta “Latvijas skolas soma” izglītojošās nodarbībās

15.oktobrī pie mums skolā ciemojās Valmieras Drāmas teātra aktrise Elīna Vāne. Nodarbības sākumā aktrise skolēnus iepazīstināja ar sevi, pastāstīja par ceļu, kā kļuvusi par aktrisi, cik piesātināta un noslogota ir aktieru ikdiena. Interesi izraisīja stāsts par filmēšanas aizkulisēm. Vēlāk ikviens varēja iesaistīties radošajā darbnīcā.
Lūk, dažas spožākās skolēnu atziņas:


*man patika stāsts par aktrises dzīves pieredzi;
*aktrise bija ļoti pozitīva;
*uzzināju, kas notiek aizkulisēs un, kā notiek filmēšanas process;
*sapratu, ko nozīmē “prove”;
*man patika, ka aktrise ļāva izkustēties, mācīja kā sagatavoties uznācienam;

Paldies aktrisei par interesanto stāstījumu un praktisko darbošanos!!!

6. novembrī Latvijas Nacionālajā teātrī vidusskolēni noskatījās izrādi “Pūt, vējiņi!”.
No skolēnu atziņām:
*izrāde bija interesanta,
*ļoti patika mūzika un aktieru tērpi,
*dejotāji aizmugurē padarīja izrādi vēl interesantāku,
*izrāde bija lieliska, neko labāku nevēlējos!
*fantastiska izrāde.

Pirms izrādes skolēni apmeklēja Rakstniecības un mūzikas muzeju. Muzejs ir viens no tiem, kas rūpējas par nacionālās identitātes un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un aktualizēšanu Latvijas sabiedrībā. Alojieši todien iepazinās ar Zentas Mauriņas dzīvi un veidojām ekspozīcijas.
No skolēnu atziņām:
*uzzināju, ka šeit atrodas tāds muzejs;
*uzzināju ko jaunu par Zentu Mauriņu;
*bija interesantas aktivitātes un jautājumi.

1. novembrī sākumskolas skolēni iesaistījās drāmas darbnīcā, ko vadīja Rakstniecības un mūzikas muzeja pedagogi. Bērni lasīja pasakas, ietērpās maskās un veidoja izrādes “Eža kažociņš” un “Velniņi”, attīstot tēlaino domāšanu un pašizpausmes prasmes. Skolēni bija ļoti atsaucīgi, ar prieku darbojās līdzi un bija sajūsmināti par tādu aktīvu darbošanos.

8.novembrī Alojas Ausekļa vidusskolas 5.-9.klašu skolēni Alojas kultūras namā klausījās koncertstāstu „Latvijas gadsimts”, ko ar nelieliem stāstiem un vizuālām projekcijām izstāstīja un izdziedāja vokālā grupa “UNIVERSUM”. Vēsturiski muzikāls ceļojums vēstīja par to, kā sākās profesionālā mūzika Latvijā, kā tā attīstījās, un kāda tā ir šodien. Uzzinājām par latviešu komponistu radītās mūzikas ceļu, sākot ar tautasdziesmu vācēju un apdarinātāju Jāni Cimzi, ar stāstu par dziesmu „Dievs svētī Latviju” un Kārli Baumani, Latvijas konservatorijas dibinātāju Jāzepu Vītolu, turpinot ar Emīlu Dārziņu, Arvīdu Žilinski, Raimondu Paulu, Imantu Kalniņu, Jāni Lūsēnu. Vokālā grupa UNIVERSUM atskaņoja kādu no katra pieminētā komponista skaņdarbiem gan ar klavieru pavadījumu, gan a capella. Audzināsim patriotismu caur Latvijas kultūru, komponistiem un dzejniekiem.

Vokālajā ansamblī UNIVERSUM apvienojušies četri profesionāli dalībnieki Baiba Rudzīte, Līga Paegle, Mikus Abaroniņš un Rihards Rudzītis.
Viņi ar savu pieredzi, kas krāta visos Latvijas profesionālajos koros, kā arī ansambļos FRAMEST un DAILE, kopā izveidoja koncertstātu „Latvijas gadsimts”.

Paldies māksliniekiem par patriotisma devu un iedvesmu, sagaidot Latvijas dzimšanas dienu!

5.decembrī 7.klase kopā ar skolotāju Zintu Ādamsoni devās uz Rīgu, kur apmeklēja Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju. Tas ir vecākais publiskais muzejs Latvijā un Baltijā, kurā apskatāma plaša ekspozīcija 16 zālēs par Rīgas rašanos un attīstību vairāk nekā 800 gadu laikā, kā arī par kuģniecību Latvijas teritorijā no 10. gadsimta līdz mūsdienām.

Lūk, dažas no skolēnu atziņām, apmeklējot muzeju:

*uzzināju tādas lietas, kuras iepriekš nezināju;

*interesanti šķita kuģi;

*ļoti patika zobeni;

*muzejs varēja būt interesantāks;

*muzejs ir par plašu, daudz jāstaigā.

9.decembrī Alojas Ausekļa vidusskolā devītklasnieki tikās radošajā darbnīcā “Mana runa pārliecina”, ko vadīja pieredzējušais pasākuma vadītājs un improvizators Krišjānis Berķis no Horeogrāfu asociācijas. Nodarbībā skolēniem nācās uzstāties publikas priekšā, runāt, improvizēt. Uzstāšanās publikas priekšā skolēniem allaž ir sagādājusi grūtības, jo jāatstāj sava komforta zona, jāļauj sevi vērtēt klasesbiedriem, skolotājiem. Dzīvē publiskās runas prasmes ir ļoti svarīgas. Tikšanās ar lektoru sākās ar dažādiem skaņas vingrinājumiem un mēles mežģiem. Ne visiem šāda vingrināšanās ir ierasta lieta, tāpēc daudzi mulsa. Vēlāk nodarbības gaitā skolēni Krišjāņa vadībā caur jokiem un smiekliem, ar dažādu uzdevumu palīdzību apguva publiskās uzstāšanās mākslas pamatprincipus.

No skolēnu atziņām pēc nodarbības:

  • man ļoti patika, gribētu vairāk šādu nodarbību;
  • gribētos, lai lektors atbrauc vēl;
  • man patika tas, ka bija iespēja pārvarēt bailes un neviens arī nespieda iet priekšā uzstāties;
  • sākums (mēles mežģi) man īsti nepatika;
  • nodarbība uzlaboja man dienu;
  • uzzināju vairāk par Stand up;
  • patika runas un dikcijas uzlabošanas tabula;
  • atraktīvas un oriģinālas spēles;
  • bija interesanti uzzināt, ko citi skolēni no citām skolām stāsta.

 

Izglītojošas nodarbības un tikšanās notikušas, pateicoties projektam “Latvijas Skolas soma”. Tās mērķis ir nodrošināt katram mūsu valsts skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā apmeklēt norises, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu un dod iespēju klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas. 

Sagatavoja Liāna Lilenblate-Sipko