Diskutē par remigrējošo bērnu iekļaušanu Latvijas skolu vidē

10.janvārī mūsu skolā ar lekciju viesojās Latviešu valodas aģentūras metodiķe Ērika Pičukāne. Lektore tikās ar novada skolu pedagogiem un citiem interesentiem, lai stāstītu par remigrācijas jautājumiem un to, kā Latvijas skolās iekļaut bērnus ar dažādu ārvalstu mācīšanās pieredzi.

Alojas ausekļa vidusskolā mācās pieci bērni, kuri kopā ar ģimenēm nesen atgriezušies Latvijā pēc uzturēšanās Lielbritānijā. Skolā novērots, ka skolēnu latviešu valodas prasme ir atšķirīga. Līdz ar to, tas apgrūtina arī citu mācību priekšmetu apguvi.

Arī par iekļaušanos vienaudžu vidū ir diezgan jādomā. – Ļoti liels atbalsts ir tas, ka varam šiem skolēniem organizēt papildu mācību stundas latviešu valodā, ir palīgskolotājs un – ja nepieciešams – arī logopēds, – uzsvēra I. Lopenova.

Lekcija bija viena no aktivitātēm projektā Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās, ko īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar plānošanas reģioniem un pašvaldībām.

Šajā projektā iesaistījusies arī Alojas novada dome. Projektā iesaistītie tiekas reizi mēnesī, lai pārrunātu projekta aktivitātes. Radusies arī iecere izveidot bukletu, kurā būs apkopota informācija par atbalstu, kādu viņiem sniedz pašvaldība un kādu skola – ar papildu stundām, palīdzību adaptēties, atšķirīgu vērtēšanu. Laika gaitā tiks veidotas arī  intervijas ar skolēniem, kuri atgriezušies mājās no ārvalstīm, jo viņu pieredze un sajūtas varētu noderēt citiem, arī sarunas ar ģimenēm.

Sagatavoja Liāna Lilenblate-Sipko, Ineta Lopenova