Nobalso par Alojas Ausekļa vidusskolas vērtībām!

Nobalso par Alojas Ausekļa vidusskolas vērtībām!

Izglītības mērķis ir iedot skolēniem ne tikai dziļas un paliekošas zināšanas dažādās mācību jomās, bet arī ieaudzināt tādas īpašības, ko vēlamies redzēt skolas beidzējā.

Atbildīgas, radošas un lietpratīgas personības izaugsme balstās uz pamatvērtībām – dzīvību, dabu, cilvēka cieņu, brīvību, ģimeni, laulību, darbu, kultūru, latviešu valodu un valsti.

Skolas vērtību sistēmu, un līdz ar to arī skolēna personību, veido visi skolai piederīgie – skolēni, skolotāji, administrācija, skolas personāls, vecāki un visa vietējā kopiena.

Lai noskaidrotu vērtības, uz kurām būtu jābalstās ikdienas mācību procesā Alojas Ausekļa vidusskolā, lūdzam Jūs no zemāk piedāvātajām atzīmēt 3 svarīgākās.

Lai balsotu, spied uz saiti, kura norādīta zemāk!

https://forms.gle/PvxLmmeuTHt1E9MH6