Kopīgā balsojumā izvēlētas trīs svarīgākās skolas vērtības

Kopīgā balsojumā izvēlētas trīs svarīgākās skolas vērtības

Skolas vērtību sistēmu, un līdz ar to arī skolēna personību, veido visi skolai piederīgie – skolēni, skolotāji, administrācija, skolas personāls, vecāki un vietējā kopiena.

Lai noskaidrotu vērtības, uz kurām būtu jābalstās ikdienas mācību procesā Alojas Ausekļa vidusskolā, lūdzām ikvienu piedalīties balsojumā, piedāvājot no 12 vērtībām izvēlēties 3 svarīgākās.

Skolas darbinieku, vecāku, skolēnu un pārējās sabiedrības balsojums noslēdzās 7.februārī. Kopumā vērtību izvēlē piedalījās 105 respondenti.

Balsošanā pārliecinoši pirmajā vietā izvirzījās ATBILDĪBA, iegūstot 80 balsis. Kā otra nozīmīgākā vērtība tiek minēta GODĪGUMS. Tai balsotāji devuši 38 balsis. Par trešo svarīgāko atzīta TOLERANCE, kas ieguvusi 37 balsis.

Kopsavilkuma tabula skatāma šeit

*foto no interneta resursiem