Ar biedrības un uzņēmēju atbalstu skolēni tiek pie jauniem skatuves tērpiem

Ar biedrības un uzņēmēju atbalstu skolēni tiek pie jauniem skatuves tērpiem

1.februārī Alojas kultūras namā ar skanīgu koncertu atzīmēja Alojas pilsētas 28.dzimšanas dienu. 

Ik gadu šajā koncertā alojieši turpina tradīciju – sumināt vietējos ļaudis par labajiem darbiem. Alojas kultūras namā tika saņemti 26 pieteikumi, lai sacītu paldies. Koncertā sirsnīgi sveica labos cilvēkus, dāvinot liepziedu smaržas sveci ar pateicības rakstu.

Par nenovērtējamu ieguldījumu, idejām un līdzdalību skolas vides uzlabošanā Alojas Ausekļa vidusskolas kolektīvs pateicās Inetai Miezītei no biedrības “Atbalsts Alojas Ausekļa vidusskolai”.

Savukārt Ineta Miezīte sveica novada uzņēmējus, kuri vairākus gadus finansiāli atbalstījuši viņas iecerētos projektus, tostarp vienu no vērienīgākajām iecerēm un ļoti, ļoti vajadzīgu – tautas tērpu iegādi skolēnu deju kolektīvam “Resgalīši”. Ar dāsno uzņēmēju atbalstu Alojas Ausekļa vidusskolas 3.-6.klašu skolēnu deju kolektīvs tika pie jauniem un glītiem skatuves tērpiem. Katrs dejotājs ieguvis pilnu apģērba komplektu, sākot no saktiņas un prievītes līdz pat zeķēm un pastalām.

Skolēni šovasar cer piedalīties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Rīgā. Dejotāji kopā ar skolotāju Maiju Drozdu cītīgi gatavojas, bijuši jau pirmajos kopmēģinājumos un ar nepacietību gaida lielo iznācienu lielajos svētkos Rīgā.

Svētku koncertā par materiālu atbalstu jauno tērpu iegādei sirsnīgi sumināja Jāni Garanču (“Aloja-Starkelsen”SIA), Valdi Možvillo (“Tēraudiņi”SIA), Māri Siktāru (“Draugu dārzs” SIA), Māri Miezīti (“MIKS D” SIA), Didzi Dubru (“AD celtnieks” SIA), Egilu Viļumsonu ( “ALEWOOD” SIA), Sandri Kalniņu ( “Marko K” SIA), Edgaru Eglīti (“upeslaivas.lv” SIA). 

Sagatavoja Liāna Lilenblate-Sipko

S.Gulbes foto