Vadlīnijas un ieteikumi attālinātam mācību procesam

Vadlīnijas un ieteikumi attālinātam mācību procesam

Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura centrs un Skola2030 sadarbībā ar skolām un pedagogiem izstrādājusi metodiskos ieteikumus – vadlīnijas vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai ārkārtējās situācijas laikā.

Jau no pirmdienas, 2020. gada 23. marta, skolās mācību process tiks nodrošinātas attālināti.

Vadlīnijas

Ceļvedis vecākiem