Informācija par attālināto mācību procesu Alojas Ausekļa vidusskolā

Informācija par attālināto mācību procesu Alojas Ausekļa vidusskolā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12. marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” saistībā ar vīrusa Covid-19 izplatību pasaulē un Latvijā, mācības visā Latvijā no 23.marta norisināsies attālināti.

Alojas Ausekļa vidusskolas direktores 2020.gada 20. marta rīkojums nosaka, ka skolēnu, vecāku un pedagogu saziņai tiek izmantota e-klase, kurā skolotāji nosūta skolēniem veicamos darbus un saņem atgriezenisko saiti.

1.-4. klašu skolēniem darbus uzdod mācību priekšmetu skolotāji, nosakot izpildes laiku. 5.-12.klašu skolēniem mācības notiek pa dienām pēc šāda grafika:

Pirmdiena – latviešu valoda, literatūra, folozofija;

Otrdiena – angļu, krievu, vācu valodas;

Trešdiena – matemātika, bioloģija, veselības mācība;

Ceturtdiena – fizika, ķīmija, sociālās zinības, dabaszinības;

Piektdiena – ģeogrāfija, vēsture, ekonomika.

Mācību priekšmetos – mājturība un tehnoloģijas, mūzika, sports, vizuālā māksla pedagogs līdz noteiktam laikam uzdod projekta darbu, norādot izpildes laiku. Priekšmetā informātika atsevišķus darbus neuzdod, bet prasmes vērtē caur starppriekšmetu saiknes uzdevumiem.

Darbus klātienē (skolas halles vestibilā) drukātā formātā saņem to skolēnu vecāki (1.-4.klase) un skolēni (5.-12.klase), kuriem nav pieejas interneta pieslēgumam vai cita veida problēma pildīt uzdoto elektroniski. Darbus klātienē var saņemt 23.martā, 30.martā un 6.aprīlī no plkst.9 līdz 15.

SVARĪGI!

Ja mācību priekšmeta skolotājs 2 dienas nav guvis atgriezenisko saiti no skolēna, par situāciju tiek informēts klases audzinātājs, kurš dod ziņu sociālajam pedagogam un citiem atbalsta personāla speciālistiem.

Lai atgriezeniskā saite būtu precīza un nepārprotama, skolēns lieto TIKAI SAVU pieeju E-KLASEI.

Skolotājs katru dienu līdz plkst.9 skolēnam nosūtīs konkrētus un precīzus uzdevumus darba veikšanai.

Informācija_par attālināto_mācīšanos

Mācību darba plāns 23.marts – 27.marts