Alojas Ausekļa vidusskola aicina darbā datorikas/ informātikas skolotāju

Alojas Ausekļa vidusskola aicina darbā datorikas/ informātikas skolotāju

Alojas Ausekļa vidusskola aicina darbā datorikas/informātikas skolotāju (uz nenoteiktu laiku, 1 slodze, bruto mēnešalga no 790 EUR).

Galvenie amata pienākumi:
• īstenot pamatizglītības programmu atbilstoši Valsts izglītības standartam;
• kārtot dokumentāciju atbilstoši izglītības iestādes noteiktajām prasībām;
• nodrošināt kvalitatīvu izglītošanās procesu;
• veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti;
• veidot pozitīvu saskarsmi ar izglītojamiem, vecākiem/aizbildņiem, skolas pedagogiem, darbiniekiem;


Prasības kandidātiem:
• atbilstoša augstākā pedagoģiskā izglītība;

Piedāvājam:
• strādāt jaunās, tehnoloģiski aprīkotās klašu telpās (pēc skolas ēkas rekonstrukcijas);
• sociālās garantijas;
• dienesta dzīvokli.

CV un izglītību apliecinošus dokumentus sūtīt līdz 2020. gada 25. augustam uz adresi: alojas.vsk@aloja.lv , pa pastu, vai personīgi Alojas Ausekļa vidusskolā, Ausekļa iela 1, Aloja, Alojas novads, LV – 4064. Mob. tel. 26433308