Adaptācijas dienas pirmklasniekiem

Adaptācijas dienas pirmklasniekiem

24. un 25. augustā Alojas Ausekļa vidusskolā notiks topošo pirmklasnieku iepazīšanās ar savu klases audzinātāju, citiem skolotājiem un skolu. Nodarbības paredzētas no plkst.9 līdz 12.