Jaunieši turpina apgūt zinības PANĀKUMU UNIVERSITĀTĒ

Jaunieši turpina apgūt zinības PANĀKUMU UNIVERSITĀTĒ

23.septembrī  divpadsmit uzņēmīgi jaunieši no 9.b, 10. un 11. klases devās uz Biznesa augstskolu TURĪBA, kur notika pirmā PANĀKUMU UNIVERSITĀTES nodarbība.

Nodarbību mērķis ir parādīt dažādus cilvēkus, iepazīt viņu stāstu. Panākumus var gūt darot. Arī kļūda ir pieredze, par kuru cilvēks kļūst bagātāks.

Pirmais lektors šajā mācību gadā bija Latvijas Valsts prezidents Egils Levits. Prezidents  apliecināja, cik svarīgi zināt jauniešu viedokli, jo jaunieši veido nākotni.

Esmu lepna arī par to, ka tie jaunieši , kuri vairs nemācās Alojas Ausekļa vidusskolā, turpina mācīties PU individuāli.

                                                                10.klases audzinātāja Smaidīte Rudzīte