Rudens ieskaņa Alojas Ausekļa vidusskolā

Rudens ieskaņa Alojas Ausekļa vidusskolā

Parasti mēs rudeni uztveram diezgan drūmi. Beidzas vasara un kokiem birst lapas, kļūst tumšs un vēss. Tomēr 2020. gada rudens Alojas Ausekļa vidusskolas saimei liek sajusties īpaši, ir neskaitāmi iemesli uzskatīt, ka rudens ir pats labākais un gaidītākais gadalaiks.

Skolotāji sarunās priecājas par bērnu čalām, kas atkal piepilda lielās skolas gaiteņus, par smaidošām sejām un neskaitāmiem kāpēc?

Rudens ir laiks, kad cilvēki ievāc ražu. Tomēr raža var būt arī netieša – jaunas domas, kas iegūtas raugoties saules staros. Idejas, kas ilgi lolotas un tagad tiek realizētas.

Rudens ir laiks, kad esam norūdījušies,  ir īstais laiks uzsākt, ko jaunu. Enerģiski  ķeramies klāt jauniem izaicinājumiem, ko skolā ienesis jaunais mācību satura pilnveidotais kompetenču standarts 1.,4.,7.,10.klasē.

Vecāki priecājas, jo šis ir īstais gadalaiks, lai palaistu atvases uz skolu un priecātos, ka nākamā paaudze aug gudra un apgarota. Būs, kas paliek aiz mums, un pasaule virzīsies uz priekšu.

Rudens ir svētku laiks skolotājiem, kas strādājuši un  strādā šobrīd Alojas Ausekļa vidusskolā. Domās atceramies skolotājus S.Radziņu, I.Krūmiņu, V.Miķelsoni, V.Teteri, V.Šmiti, A.Brēmani, B.Zelču, M.Bašenu un citus. Viņi noteikti priecātos par skolu, kas joprojām lepni nes dzejnieka Ausekļa vārdu, tikai šodien jau jaunā ietērpā. Esam viņiem pateicīgi par ieguldīto  pašaizliedzīgo darbu un enerģiju bērnu izglītošanā, uzsverot, ka šie skolotāji saviem skolēniem sniedza ne tikai zināšanas, bet palīdzēja augt par krietniem cilvēkiem.

Skolas kolektīvs diendienā pašaizliedzīgi dara savu darbu, iegulda enerģiju, zināšanas un pieredzi, tāpēc katram no viņiem ir liels prieks par katru skolēnu, kas pēc tam saka: “Es esmu Alojas Ausekļa vidusskolas skolēns, absolvents!”

Lai jaunā skola sniedz prieku un spēku pilnveidot sevi un nest Alojas pilsētas vārdu pasaulē!

Paldies visiem, kas palīdzēja atdzimt Alojas Ausekļa vidusskolai, kas tagad ar lepnumu var nest dzejnieka Ausekļa dzejas rindas: “Tautas dēli uzminēja

               Sen aizmirstu svētumu:

              Gaismu sauca, gaisma ausa,

               Augšām cēlās gaismas pils!”

 

Alojas Ausekļa vidusskolas kolektīva vārdā direktores vietniece mācību jomā: Inatra Vaļicka