Labo darbu nedēļā skolēni daudz paveica sabiedrības labā

Labo darbu nedēļā skolēni daudz paveica sabiedrības labā

Ik rudeni Latvijas iedzīvotāji, īpaši skolēni, iesaistās Labo darbu nedēļā, kas tradicionāli norisinās oktobra sākumā. Tā ir nedēļa, kurā ikviens ir aicināts palīdzēt līdzcilvēkiem, dzīvniekiem, Latvijas dabai un sabiedrībai kopumā, lai paveiktu lielus vai mazus darbus.

Alojas Ausekļa vidusskolas skolēni strādāja kopā ar saviem skolotājiem un vecākiem.

1.klases skolēni ar skolotāju Līgu Kokinu skolas teritorijā savāca kritušos koku zarus, 2. klases skolēni ar skolotāju Inesi Strazdiņu un vecākiem gādāja rudens veltes senioriem. Ar labvēļu palīdzību dārzeņus nogādās novada pansionātos. Savukārt, 3.A klase un viņu skolotāja Lāsma Volksone sakopa pilsētas rotaļu laukumu un ceļu, kas ved uz skolu. 3.B klase kopā ar skolotāju Aiju Kalnmaču devās uz zemnieku saimniecību “Strēlnieki”, lai palīdzētu apkārtnes sakopšanā. Skolotājas Līgas Aumeisteres pavadīti ceturtklasnieki ar lielu entuziasmu vēla, nesa un vāca akmeņus no Struņķu kalna. Kalns nesen ieguvis jaunu uzbērumu, tāpēc to nācās attīrīt no laukakmeņiem un būvgružiem, lai ziemā raita braukšana no lielā kalna. Piektklasnieki 6.A klases skolēni un 8. klases audzēkņi ar skolotājām Aldu Ķēniņu, Ivetu Strazdiņu un Zintu Ādamsoni parūpējās par slimnīcās nonākušajiem bērniem, gatavojot apsveikumus. Apsveikumi ar laba vēlējumiem nonāks Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā Rīgā. Skolotāja Ineta Lopenova ar 6.B klasi un 12.klases skolēniem atjaunoja nesen pie skolas izpostīto ugunskura vietu. Atpūtas vietas atjaunošana prasīja ne mazums pūļu, tādēļ talkā nāca arī skolēnu vecāki. Gustava tētis ar puišiem gādāja par soliņu atjaunošanu. Septītklasnieki ar skolotāju Liānu Lilenblati-Sipko, jaunatnes lietu speciālisti Montu Melderi un jauniešu domes pārstāvi Alisi Amandu Abendroti parūpējās par tulpju dobju atjaunošanu Baznīcas ielā, laukumā pie pieminekļa brīvības cīnītājiem. Kopumā tika iestādīti vairāki simti sarkano un balto tulpju. Savukārt abas devītās klases starpbrīžos mācīja populārā deju izaicinājuma “Jerusalema” deju soļus. Vienpadsmitklasnieki ar skolotāju Aiju gatavoja pārbaudījumus 10. klases uzņemšanas svētkiem.

Noslēdzoties Labo darbu nedēļai, secinām, ka tās mērķis ir attaisnojies. Skolēni arvien vairāk apzinās, ka, atlicinot nedaudz sava brīvā laika, veikt labus darbus var jebkurš.

Īpašs paldies skolotājiem, kuri mudina skolēnus uz labiem darbiem, iedvesmo, motivē!

Sagatavoja Liāna Lilenblate-Sipko