Latvijas veselības sporta nedēļa

Latvijas veselības sporta nedēļa
Alojas Ausekļa vidusskolas 1.-6. klašu skolēni Latvijas veselības sporta nedēļā no 26.oktobra līdz 1. novembrim sportoja. Katrs skolēns, veicot sportiskus uzdevumus, aizpildīja aktivitāšu karti. Kartē varēja ierakstīt nosoļotos vai nobrauktos km ar velosipēdu. Vai arī ierakstīt, cik pietupienus var izdarīt 1 minūtē, cik veicis vēdera presītes un lēcienus ar lecamauklu 1 minūtē. Karti varēja aizpildīt mājās vai arī skolā sporta stundās, kā arī 6. klases tiesnešu vadībā. Paldies par šo darbu 6.b klasei!
2. novembrī notika loterija starp čaklākajiem aktivitāšu veicējiem. Tie, kuri visas dienas bija veikuši kādu aktivitāti, piedalījās loterijā par lielākām balvām. Arī tie, kuri 4 vai 3 dienas darbojās, tika pie dāvanām.