Noslēdzies īpašais 2020./2021.m.g. pirmais semestris

Noslēdzies īpašais 2020./2021.m.g. pirmais semestris

Citādi un pavisam neierasti šogad izglītības iestādēs sagaidīts 1.semestra noslēgums. Pandēmijas ierobežojumu pavadīti esam mācījuši un mācījušies attālināti lielāko daļu 1.semestra. Tie bijuši ne mazums izaicinājumu, stresa un arī milzīgas pieredzes pilni mēneši.

Klāt Ziemassvētku laiku laiks, kad nedaudz rāmāks kļuvis ikdienas temps, varam mierīgi pārdomāt, izvērtēt un atskatīties uz paveikto. 

Ik gadu Alojas Ausekļa vidusskola īpaši pateicas tiem skolēniem, kuri semestri noslēguši ar labām un teicamām sekmēm. Šie skolēni saņem pateicības rakstus un naudas balvas (no 5. klases), ko piešķir Alojas novada pašvaldība. Kopā šī semestra noslēgumā par labām un teicamām sekmēm sumināja 24 skolēnus.

3.a klase svētku gaidīšanas mēnesi iesāka ar klases telpas dekoru veidošanu logiem, sniegavīru ģimenes celšanu skolas pagalmā. Neizpalika arī piparkūku cepšana sev pašiem un pārsteigumu gatavošana vecākiem. Piedalījāmies Skolēnu pašpārvaldes rīkotajā „Neglīto Ziemassvētku džemperu” konkursā. Trešklasniekiem tie šķita paši skaistākie un radošākie! Un neizpalika muzikāls veltījums mūsu mīļajiem vecākiem svētkos! Pirmssvētku klases stundā skolēniem tika izsniegtas liecības, atzinības raksti par apzinīgu mācību darbu. Atzinības rakstus saņēma Gabriela Barkēviča, Ieva Vīķe, Endijs Lejiņš, Mārtiņš Siktārs, Artis Jānis Janišonis, Džastins Neretins.

3.a klase aktīvi darbojusies portālā uzdevumi.lv, kur skolas mērogā iegūta 2.vieta. Tika apbalvoti paši čaklākie portāla lietotāji – 1.vieta Vinsentam Dolgovičam, 2.vieta Gabrielai Barkēvičai, 3.vieta Sārai Valentīnai Rozenbergai. Klases stundai noslēdzoties, tika vērts vaļā dāvanu maiss, skaitīti dzejoļi un kopīgi dziedātas dziesmas.

Savukārt, 3.b klasei 18. decembra rīts nāca ar atvieglojuma sajūtu un nelielām bažām par gaidāmo, jo bija pienākusi semestra pēdējā diena – neparasta un citāda. 3.b klases skolēni un audzinātāja vizuālās mākslas stundā kopā ar skolotāju Inatru gatavoja Ziemassvētku apsveikumu vecākiem, kurā ierakstīja svētku novēlējumu ģimenei. Tad tika sapakotas pašu ceptās un noformētās piparkūkas. Sanāca lieliski, no visas sirds ar mīlestību! Suminājām arī 18. decembra gaviļnieku Kristapu vārdiņa svētkos.  Klases stundā trešklasnieki pārrunāja 1.semestra mācību darba veiksmes un neveiksmes. Godinājām klases teicamniekus – Eliasu, Loretu, Ralfu un Kristapu. Diplomu par aktīvu un centīgu darbību portāla uzdevumi.lv saņēma Ralfs, Estere un Dārta. Pārsteiguma pārņemti jutās Alojas Mākslas un Mūzikas skolas audzēkņi Sanija, Keita, Dārta, Evija, Markuss, Alise un Ralfs, jo čaklie rūķi bija atsūtījuši vērtējumu par padarīto darbu, dāvanas un labus vēlējumus. Apdāvināja arī iepriekš izlozēto klases Slepenais draudziņu. Skanot dziesmai “Tur kur dzīvo Santa Klauss” klase nopelnīja saldumu paciņas. Pēc gardām pusdienām, ar labiem vēlējumiem un smaidu sejā skolēni devās pelnītajās ziemas brīvdienās.

Beidzamajā semestra dienā 1. klase izmantoja skolas zāli, lai varētu būt visi kopā. Veica aktivitātes, kustību rotaļas, kas mudināja būt uzmanīgiem, vērīgiem, attapīgiem. Sumināja klases “labiniekus”. Skaitīja tautasdziesmas, dzejoļus un dziedāja. Visi kopā saņēma saldumu paciņas un sagādātos pārsteigumus.

2.klase jau iepriekš pie eglītes skaitīja tautasdziesmas, dziedāja dziesmiņas, rakstīja Ziemassvētku vecītim vēstules. Klases pastā rakstīja klasesbiedriem apsveikumus. Otrklasnieki visu decembri vadījās pēc Adventes kalendāra, kuru iepriekš paši bija izveidojuši. Tas norādīja uz uzdevumiem, kuri katrā datumā jāpaveic.

Ceturtklasnieki pirms svētkiem iepriecināja cits citu, ieliekot svētku zeķē kādu pārsteigumu. Semestra pēdējā dienā sumināja klases čaklākos skolēnus, kuri sasnieguši augstus rezultātus mācībās, dziedāja dziesmas, iemūžināja kolektīvu fotogrāfijās un saņēma saldumu paciņas, ko sarūpējis Ziemassvētku vecītis.

Šogad kopā būšana ar klasesbiedriem izpalika pamatskolas un vidusskolas klasēm. Bet viņi tāpat tikās tiešsaistes klases stundās.

Septīklasnieki klases stundā sumināja savus klases čaklākos skolēnus, uzteica arī tos, kuriem nedaudz pietrūka līdz atzinības raksta saņemšanai. Pēc tam kopīgi izspēlēja jautru un izklaidējošu viktorīnas spēli par Ziemassvētku tēmu portālā kahoot.com.

6.b klase tiešsaistes stundas tēma bija „Ceļojums apkārt pasaulei Ziemassvētkos”. Katrs pierakstīja interesantāko faktu, ko piefiksēja, klausoties un skatoties stāstu. Pēc tam veidoja jautājumus, kurus uzdeva saviem klasesbiedriem. Uzvarētājs saņēma specbalvu no klases audzinātājas. Tāpat sestklasnieki kopš pirmās klases uz Ziemassvētkiem apkopo savas mīļākās dziesmas. Tās ieraksta diskā un katrs saņem kā dāvanu. Šogad diskus katram individuāli nogādās klases audzinātāja.

6.a klase svētkos saņēma klases audzinātājas ierakstītu sveicienu audioformātā ar vēlējumiem svētkos.

8.klase tikās tiešsaistes stundā ar klases audzinātāju, kur pārrunāja 1. semestrī paveikto, vēlēja priecīgus svētkus.

10.klase arī priecīgi tikās tiešsaistes stundā. Klases audzinātāja pastāstīja par mācību rezultātiem 1.semestrī, uzmundrināju, sakot, ka skolēni, kuri ir veiksmīgi pabeiguši 1. semestri, jau ir uzvarējuši paši sevi. Audzinātāja mācīja, ka neveiksme ir  iespēja analizēt un izvirzīt sev jaunu mērķi, uz ko tiekties. Stundā izmantoja uzziņu materiālu “Ziemassvētki apkārt pasaulei”, kas ļāva uzzināt vairāk par Ziemassvētku tradīcijām dažādās pasaules valstīs. Šajā pelēkajā brīnumu gaidīšana laikā, kad esam noguruši no sliktām ziņām, tāpēc skolotāja vēlējās pateikt kaut ko īpašu skolēniem:

    Ak, Eņģeli Baltais, šurpu lido,

    Ar spārnu mūs noglāstīt nāc!

    Un vēstī mums svētību seno:

    Lai visiem miers, prieks un labs prāts! 

Saviem skolēniem un viņu  ģimenei viņa vēlēja siltus, mīļus Ziemassvētkus un veselību, saticību, mīlestību Jaunajā gadā!

 

Materiālu apkopoja un sagatavoja Liāna Lilenblate-Sipko

Klašu audzinātāju foto un video materiāli