Noteikumi par dalību un uzvedību tiešsaistes stundās

Lai attālināto mācību laikā tiešsaistes stundas notiktu pēc iespējas pozitīvākā gaisotnē, lai tās būtu kvalitatīvas un ieguvēji būtu skolēni un priekšmeta skolotājs, skola izstrādājusi būtiskākos noteikumus, kas jāievēro tiešsaistes stundu laikā.

Telpas fons, stundas sākums

  • pirms pieslēdzies tiešsaistes stundai, padomā par savu telpas fonu – tā tu nodod ziņu par sevi klasesbiedriem un skolotājiem;
  • pieslēdzies stundai laikus, lai netraucētu stundas norisi un nenovēsrstu uzmanību no stundas tēmas.

Kamera un mikrofons

  • stundas laikā ieslēdz kameru, lai skolotājs un klasesbiedri var labāk ar tevi kontaktēties;
  • mikrofonu turi izslēgtu. To ieslēdz tikai pēc skolotāja lūguma.

Stundas laikā nenodarbojas ar blakuslietām

  • tiešsaistes stundu laikā skolēns nenodarbojas ar blakuslietān, bet piedalās mācību procesā;
  • tiešsaistes stundām ie tiesīgs pieslēgties klases audzinātājs un/vai skolas administrācijas pārstāvis.

Vērtējums par nepiedalīšanos stundā

  • ja skolēns nepiedalās tiešsaistes stundā, neatbild uz skolotāja jautājumiem stundas laikā, saņem vērtējumu “n”;
  • ja skolēns attiecīgajā dienā nevar piedalīties tiešsaistes stundā vai veikt uzdevumus, vecāks par to ziņo klases audzinātājam.

Materiālu sagatavoja Liāna Lilenblate-Sipko