Lai atbalstītu skolotājus, skolēnus un vecākus attālināto mācību procesā, sākot ar 29.janvāri, divas reizes nedēļā – pirmdienās un  piektdienās – “Tava klase” mācību stundas būs redzamas arī virszemes apraidē divos televīzijas kanālos: ReTV un Rīga TV24. Televīzijas programma ir izstrādāta, īpaši domājot par  turpmākajām nedēļām, kad attālināti jāmācās  1.- 4. klašu bērniem: diena ir strukturēta, ievērojot vajadzību izkustēties, atpūsties un dažādot veicamos uzdevumus. 

Gan jaunie, gan iepriekš uzņemtie mācību video pastāvīgi ir pieejami vietnē “Tava klase”, kur tos var meklēt un grupēt lietotājam visērtākajā veidā – pēc tematiem, mācību priekšmetiem vai klašu grupām. 

““Tava klase” otrā sezona ir apliecinājums, ka nestandarta situācijās var rast nestandarta risinājumus. Tā ir mērķtiecīgi mainījusies sagatavojamā materiāla konceptā, pievēršot uzmanību pilnveidotā mācību satura nepieciešamībai 1., 4., 7. un 10. klasē. Piedāvājot tēmu izvērsumu bērnam, skolotājam un vecākam apgūt jauno vielu, veidot izpratni, izvēlēties vielu atkārtojumam vai mācību programmas apguves izrāvienam,” jauno platformu raksturo izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska.

Projekts “Tava klase” tika radīts šā gada pavasarī, valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, reaģējot uz vajadzību atbalstīt skolu attālinātās mācības. Mācību procesam izveidotos materiālus izmantoja vairāk nekā 70 pasaules valstīs, un Latvijā radītais izglītojošais kanāls tika iekļauts Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD), kā arī UNESCO pasaules labāko risinājumu vidū izglītības nodrošināšanai Covid-19 pandēmijas laikā.

Šobrīd “Tava klase” attīstījusies par ilgtermiņa projektu, papildinot saturu  vienotā integrētā tiešsaistes mācību vidē, kas bez maksas būs pieejama visām Latvijas vispārējās izglītības iestādēm kā klātienes, tā attālinātu mācību nodrošināšanai. Kopumā  līdz 2022. gada augustam plānots radīt un platformā “Tava klase” iekļaut mācību video 1.–9. klašu skolēniem un vidusskolēniem septiņās mācību jomās vairāk nekā 1000 tematos. 

Mācību video filmēšana notiek Valsts izglītības satura centra īstenotā ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) ietvaros.