1.un 2.klašu skolēni no 8.februāra atsāk mācības klātienē

1.un 2.klašu skolēni no 8.februāra atsāk mācības klātienē

2. februārī Ministru kabinets, rūpīgi izvērtējot epidemioloģisko situāciju, vienojās par pieeju Covid-19 pārvaldībai Latvijā pēc 8. februāra. Ārkārtējo situāciju plānots pagarināt līdz 6. aprīlim, lai panāktu būtisku saslimstības samazinājumu.

Izglītības pieejamība klātienē ir viena no prioritārajām jomām, kurā mazināt ieviestos drošības pasākumus. Lai uzlabotu izglītības procesa kvalitāti un atvieglotu mazāko skolēnu vecāku ikdienu, Ministru kabinets vienojās, ka no 8. februāra ar drošības pasākumiem mācības klātienē atsāk 1. un 2. klašu skolēni. Savukārt visiem skolēniem, kas ir sociāli emocionālajās riska grupās, būs iespēja saņemt klātienes konsultācijas.

Avots: www.izm.gov.lv