Piektklasniekam Kārlim Pētersonam 3.vieta starpnovadu matemātikas olimpiādē

Piektklasniekam Kārlim Pētersonam 3.vieta starpnovadu matemātikas olimpiādē

Februārī norisinājās Alojas, Limbažu un Salacgrīvas starpnovadu olimpiāde matemātikā 5.-8.klasēm. 

Tajā 3. vietu ieguva piektklasnieks Kārlis Pētersons (skolotāja Sarmīte Rozīte). Apsveicam!

Paldies par dalību sakām arī piektklasniekam Mārtiņam Ulmim un sestklasniekam Gustavam Slotiņam un skolotājai Lailai Ribai.